ЗВІТ Печать

про роботу Об'єднання профспілок Харківської області за 2015 рік

Характеристика ОПХО і основні напрямки діяльності

Об’єднання профспілок Харківської області станом на 1 січня 2016 року об’єднує 40 членських організацій із загальною чисельністю 470327 членів профспілок, що на 5,05 відсотка менше, ніж у попередньому році. Відповідно до статистичних даних членських організацій у структурі ОПХО діють:

- 3579 первинних профспілкових організацій;

- 2610 профкомів;

- 969 профорганізаторів;

- 25 об’єднаних профспілкових організацій;

- 188 районних організації;

- 10 міських організацій;

- 37 обласних організацій профспілок.

Молодь до 35 років становить 40,8 відсотка від загальної кількості членів профспілок серед працюючих та тих, хто навчається, жінки57,8 відсотка.

Найчисельнішими залишаються обласні організації профспілок працівників освіти і науки (165,9тис.); охорони здоров’я (70,8 тис.), житлово-комунального господарства (30,01 тис.), агропромислового комплексу (27,7 тис.), енергетики та електротехнічної промисловості (24,0 тис.).

 

 

Зі статистичних даних членських організацій свідчить, що протягом 2015 року зниження чисельності членів профспілки зафіксовано в 32 членських організаціях. Найбільше зниження чисельності відбулося в обласних організаціях профспілок працівників освіти і науки (на 5352 особи), житлово-комунального господарства (на 4008 осіб), охорони здоров’я (на 1894 особи), енергетики та електротехнічної промисловості (на 1776 осіб), машинобудування та металообробки ( на 1391 особу), агропромислового комплексу (на 1203 особи), авіабудівників (на 1189 осіб) та ін.

Зменшення чисельності членів профспілок обумовлено скороченням обсягів виробництва на деяких підприємствах і відповідно скороченням працюючих, оптимізацією чисельності працюючих в органах виконавчої влади, установах та організаціях освіти, культури, охорони здоров'я, виходом працюючих членів профспілок на пенсію за віком і відповідно виходом їх із членів профспілок, свавіллям з боку цілого ряду роботодавців, які втручаються в діяльність первинних профорганізацій аж до припинення їх діяльності.

У звітному періоді спостерігався вихід працівників із профспілки за власним бажанням (6005 чол.). Цьому значною мірою сприяла недостатня захищеність членів профспілок від рішень органів влади, їх слабка інформованість про діяльність профспілок та їх виборних органів тощо.

Поряд із зменшенням чисельності членів профспілок скорочується і кількість первинних профспілкових організацій. За звітний період їх чисельність зменшилась на 135 одиниць. Причинами є реорганізація і припинення діяльності підприємств і установ, реформи в бюджетних галузях, об’єднання кількох структур в єдину структуру.

У 2015 році робота Об'єднання профспілок Харківської області, його членських організацій була спрямована на:

- Забезпечення виконання завдань, визначених VI З'їздом ФПУ, XXVII Конференцією ОПХО, рішенням Ради і виконкомів ОПХО, нормами Генеральної, Територіальної угод щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

- Сприяння посиленню авторитету ОПХО і його впливу на певні сфери суспільного життя, використовуючи надані законодавством права і механізми;

- Організаційне зміцнення всіх ланок Об'єднання, його виборних органів і членських організацій, поліпшення їх взаємодії;

- Співпраця зі сторонами соціального діалогу, структурами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, народними депутатами з метою впливу на прийняття рішеннь і законів для недопущення обмеження прав та інтересів людини праці і населення в цілому;

- Роз'яснення та своєчасне доведення до відома членських організацій законів і законопроектів, указів Президента, постанов Уряду, рішень ФПУ, розпоряджень облдержадміністрації та інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- Надання консультативної, практичної, методичної допомоги; навчання профактиву для підвищення рівня правових знань;

- Проведення моніторингу життєвого рівня трудящих і населення за допомогою розрахунків за цінами регіону споживчого кошика і прожиткового мінімуму;

- Активізації роботи з профспілковою молоддю;

- Оздоровлення дітей і підлітків.

ОПХО продовжувало свою взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та організаціями роботодавців.

У звітному періоді з метою поліпшення взаємодії між членськими організаціями, зміцнення демократичних засад, гласності в роботі відділом організаційно-масової роботи ОПХО щомісяця формувався і оприлюднюється план заходів ОПХО.

Соціально-економічне становище області

Профспілкові організації всіх рівнів області сприяли виконанню програми економічного і соціального розвитку області.

Однак, у 2015 році індекс промислової продукції склав 88,0% (в Україні - 86,6%). Проте, трудові колективи ПАТ «Турбоатом», ДП «Завод «Електроважмаш», ДП «Завод ім. Малишева», ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», ДП «ФЕД» та інші змогли збільшити обсяги виробництва.

Спостерігалося скорочення обсягу промислової продукції проти 2014 року у машинобудуванні (на 20%), переробній (на 11%), хімічній (на 0,7%) промисловості.

Так, зменшили обсяги випуску продукції: ВАТ «ХАРП», ТОВ «ЛКМЗ», ПАТ «Завод «Південкабель», ПАТ« ХМЗ «Світло шахтаря», Харківське відділення ПАТ «Сан ІнБев Україна» та інші.

Індекс будівельної продукції в січні-грудні 2015 р. порівняно із січнем-груднем 2014 р. склав 101%.

За січень-грудень 2015 року обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом зменшився порівняно з 2014 роком на 2,3% і склав 40,9 млн. тонн, а пасажирських перевезень збільшився - на 3,0% і склав 648,9 млн. пас.

За показником реалізованої продукції на душу населення область має 6 місце з часткою реалізованої продукції 6,8% від загальнодержавного обсягу.

За 9 місяців 2015 року позитивний фінансовий результат мали 60% підприємств і організацій, ними отримано 6607,3 млн. грн. прибутку, що на 28,6% більше, ніж за відповідний період 2014 року. Основна частина прибутку сформована в промисловості - 74,5% від загальної суми. Найбільші її обсяги отримані підприємствами з виробництва машин та устаткування, не віднесених до інших угруповань (34,4% від загального обсягу прибутку промисловості); з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (20,1%); із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (5,8%).

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом 2014 року залишилася майже на рівні і склала 40%. Ними допущено 9616,5 млн. грн. збитку, що на 35,1% більше, ніж за січень-вересень 2014 року. Тобто сума збитків перевищує суму прибутку майже на половину.

Значна кількість збиткових підприємств спостерігалася в таких видах економічної діяльності: тимчасове розміщення і організація харчування (63,6%), операції з нерухомим майном (54,2%), будівництво (48,7%).

 

 

Соціальний діалог

В області і місті Харкові проводиться цілеспрямована робота щодо удосконалення форм і методів соціального діалогу на основі взаємної поваги сторін соціального партнерства.

У зв'язку із закінченням терміну дії Територіальної Угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківськими обласними об'єднаннями організацій роботодавців та профспілковими об'єднаннями Харківської області на 2013-2015 роки, профспілкова сторона ініціювала розгляд питання про укладення Угоди на новий термін або внесення змін і доповнень до чинної, в зв'язку з чим проведена робота з вироблення і формування пропозицій профспілкової сторони.

Забезпечено активну участь профспілкової сторони у плануванні і роботі територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, до складу якого відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від профспілкової сторони входять: співголова Волков С.Г., члени ради: від ОПХО: Байбакова Н.П., Благовещенська А.В., Борисенко С.О., Кригін М.І., Татаринцева М.І .; від Дорожньої профспілкової організації Південної залізниці: Залозних В.А. Всі питання, затверджені в плані роботи ради на 2015 рік, розглянуті: «Про виконання Територіальної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними представницькими органами сторін роботодавців та профспілок Харківської області на 2013-2015 роки»; «Про хід виконання рішень тристоронньої соціально-економічної ради від 12.06.2013 р. щодо підвищення ефективності соціального діалогу на місцях у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку територіальних громад»; «Про заходи, що вживаються Харківською обласною державною адміністрацією з метою скорочення споживання природного газу в комунальній теплоенергетиці»; «Про стан роботи по зміцненню інвестиційного потенціалу реального сектора економіки області, підтримки і розвитку місцевого товаровиробника»; «Про стан виробничого травматизму на підприємствах області та заходи, що вживаються з метою його профілактики»; «Про вартість робочої сили. Про взаємодію соціальних партнерів щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників. Шляхи вирішення проблемних питань у сфері праці та врегулювання трудових спорів на підприємствах області»; «Реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я на регіональному рівні в умовах посилення загроз національній безпеці України»; «Стан виконання заходів регіональної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011 - 2015 роки»; «Про план роботи територіального тристоронньої соціально-економічної ради на 2016 рік».

Реалізація норм Територіальної угоди

Проводилися аналіз і узагальнення роботи, виконаної апаратом ОПХО, членськими організаціями щодо виконання норм Територіальної угоди на 2013-2015 роки. Соціальні партнери поінформовані про виконання норм і зобов'язань угоди профспілковою стороною для подальшого обговорення на засіданні територіальної соціально-економічної Ради, Виконкому ОПХО.

Проводилась робота щодо сприяння легалізації робочих місць і доходів населення, в рамках 9-ти сторонньої Угоди про співпрацю між Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласною податковою адміністрацією, територіальною інспекцією праці, Головним управлінням Пенсійного фонду, обласним Центром зайнятості та виконавчими управліннями Харківських відділень фондів соціального страхування. Налагоджений обмін інформацією та планування спільних дій.

Забезпечувалося планування, підготовка засідань та участь в роботі обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення, члени комітету від ОПХО: Волков С.Г., Макеєва А.Г., Благовещенська А.В., Байбакова Н.П., Гриценко Н.О., Татаринцева М.І., Чудновська Н.К. Всі заплановані питання розглянуті.

Забезпечено участь у роботі 7 засідань комісії при Харківському міському центрі зайнятості з питань надання допомоги по частковому безробіттю, до складу якої входять представники ОПХО Зубєхін М.П., Гриценко Н.О., Канунніков В.М. Працівники 7 підприємств м. Харкова отримали у 2015 році 412,6 тис.грн. відповідної допомоги.

Волков С.Г. працює у складі обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, перешкоди насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.

Приседська А.А. входить до складу Регіональної ради підприємців при ХОДА та Громадської ради при ГУ ДФС в Харківській області

Направлено ряд звернень до Президента, Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, в міністерства і відомства України, ФПУ з питань погашення боргів із заробітної плати та єдиного соціального внеску; необхідність поліпшення управління державними підприємствами; про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України та ін.

Вживалися заходи щодо налагодження співпраці з народними депутатами України від Харківщини щодо узгодження позицій та підтримки профспілкових пропозицій і ініціатив, прийняття яких дозволить поліпшити соціальне становище працівників. В 2015 р направлено 137 звернень народним депутатам України від Харківщини.

Всім народним депутатам від регіону направлені звернення:

- Про підтримку законопроектів: реєстр. №2698 «Про скасування обмеження виплати пенсій і соціальних виплат»; реєстр. №2883 «Про індексацію заробітних плат, пенсій і соціальних виплат»; реєстр. №2245 «Про відновлення фінансування Фондом соціального страхування України дитячого оздоровлення, санаторіїв-профілакторіїв та закупівлю путівок на санаторно-курортне лікування працівників»; про недопущення прийняття законопроекту реєстр. №2983 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в частині внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Закону України «Про громадські об'єднання»; щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; основних напрямів бюджетної політики на 2016 р.; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо своєчасної виплати заробітної плати» - реєстр. № 2533 та ін.

Укладено угоди про співпрацю з народними депутатами України А.М Гіршфельдом. та О.В. Кіршом.

Виконання цільової програми ФПУ «Гідна оплата праці»

Питання зниження рівня бідності, особливо серед працюючих, вдосконалення системи оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати та проведення розрахунків по єдиному соціальному внеску, погашення боргів з їх сплати є одними з пріоритетних напрямків роботи профспілок усіх рівнів.

В рамках заходів, приурочених до Дня соціальної справедливості, Глобальному дню дій за право на страйк 18 лютого 2015 відбулася науково-практична конференція «Соціальна справедливість в Україні на шляху до ЄС» та проведений круглий стіл «Збереження трудового потенціалу та забезпечення стабільної роботи підприємств: можливості України в нових умовах процесу євроінтеграції. Профспілковий погляд» за участю представників Департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації, Територіальної Державної інспекції з питань праці у Харківській області, голів та спеціалістів обласних членських організацій профспілок; представників первинних профспілкових організацій. Було обговорено ряд проблемних питань з оплати праці, в тому числі: основні принципи соціальної справедливості взагалі і окремо в оплаті праці, дотримання положень Генеральної угоди та колективних договорів з питань оплати праці, темпи зростання рівня заробітної плати в Харківській області та в Україні в цілому, оплата праці в сфері державного управління і в сфері договірного регулювання та інші.

В рамках заходів до Дня дій за гідну працю, в Харківському соціально-економічному інституті 6 жовтня 2015 відбулася науково-практична конференція «Гідна праця в Україні: проблеми і перспективи забезпечення захисту соціально-економічних і трудових прав працівників» і був проведений круглий стіл «Гідна праця в Україні: проблеми і перспективи забезпечення захисту соціально-економічних і трудових прав працівників». Організаторами виступили Об'єднання профспілок Харківської області, Харківський соціально-економічний інститут.

Питання рівня оплати праці та погашення заборгованості із виплати заробітної плати та по єдиному соціальному внеску на підприємствах, установах та організаціях області розглянуті на засіданнях Виконкому ОПХО і прийняті відповідні постанови:

- 24 лютого «Про посилення громадського контролю за додержанням трудового законодавства в сучасних умовах»;

- 9 червня «Про стан трудових, соціально-економічних відносин на підприємствах, в установах та організаціях та дії профспілок щодо його удосконалення»;

- 10 листопада «Про підвищення ролі первинних профспілкових організацій у питаннях захисту трудових прав членів профспілок».

Програмою економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 15 січня 2015 №1143-6-VI, передбачено забезпечити зростання показника середньомісячної заробітної плати, порівняно з показником за 2014 рік, на 6,2%. (3308 грн.).

За січень-грудень 2015 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 3697 грн., що на 17,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Темп зниження реальної заробітної плати у 2015 році в цілому по Україні становив 79,8%, по області - 77,3%.

Направлено звернення Президенту України П.О. Порошенку і в органи влади всіх рівнів щодо забезпечення конституційного права кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї.

 

Показники

2014 р.

2015 р.

Темп

росту, %

В галузях економіки області:

3143

3697

117,6

Фінансова та страхова діяльність

6714

8018

119,4

Держ. управління та  оборона; соціальне страхування.

3671

4297

117,1

Транспорт, складське госп-во, пошта та кур’єрська дія-ть

3650

4274

117,1

Будівництво

3610

4391

121,6

Промисловість

3386

4054

119,7

Освіта

2852

3199

112,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3223

2899

89,9

Охорона здоров’я та соціальна допомога

2384

2721

114,1

Сільське господарство та пов’язані з ним послуги

2601

3092

118,9

 

В середньому один працівник в 2015 році став отримувати більше за 1 годину роботи на 6,18 грн.

Серед працюючих області - кожна шоста людина перебувати за межею бідності. Заробітну плату, яка перевищує споживчий кошик, розраховану за цінами регіону - в грудні вона склала 5927 грн. на одну людину, отримують тільки близько 23% працівників.

Ще 2,3% працівників, які відпрацювали понад 50% фонду робочого часу, отримують заробітну плату менше мінімального розміру.

 

 

 

Станом на 1 січня 2016 року в області борги з виплати заробітної плати склали 162,3 млн.грн. і зросли до 1.01.2014 року – у 2,2 рази, до 1.01.2015 року – на 40,8%. Питома вага боргів 2015 року складає 77,8%, решта – заборгованість попередніх періодів. Майже четверта частина боргів попередніх періодів існує на економічно активних підприємствах.

Сума боргу одному працівнику склала 13044,5 грн., в тому числі працівникам економічно активних підприємств – 8245,7 грн.

75% від суми боргу по області, або 124,6 млн. грн., зосереджено на державних підприємствах, установах та організаціях і мають тенденцію до збільшення.

За таких умов профспілки України прийняли рішення про вступ з Кабінетом Міністрів України та роботодавцями у колективний трудовий спір через порушення трудового законодавства. Даний спір зареєстрований 30 квітня 2015 року Національною службою посередництва і примирення. Одна з основних вимог до роботодавців - ліквідація заборгованості з працівниками за виконані роботи, до Кабінету Міністрів України - невиконання норм Генеральної угоди 2010-2012 років і порушення трудового законодавства.

В рамках Національного трудового спору ОПХО разом із членськими організаціями запровадило постійний моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати щодо 17 підприємств-боржників. Узагальнені результати ФПУ направляла СПО сторони роботодавців та Національній службі посередництва та примирення.

Завдяки консолідованим та наполегливим діям профспілок ліквідована заборгованість із виплати заробітної плати на ДП «Завод ім. Малишева», ПРаТ «Лозівський ковальсько-механічний завод», КП «Харківводоканал», Відокремлений підрозділ КП «Харківводоканал» КВ «Дніпро», Відокремлений підрозділ КП «Харківводоканал» КВ «Донець», ДП Харківський облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділах.

Станом на 01.01.2016 заборгованість по страхових внесках залишається в сумі 194,2 млн. грн. (зменшення у 2015 році на 12,0 млн. грн.), зі сплати єдиного соціального внеску - 331,6 млн. грн. (приріст у 2015 році на 90,9 млн.грн.).

Керівництво ОПХО бере активну участь у всіх заходах, що проводяться в області та місті Харкові з питань розвитку економіки регіону, соціального захисту працівників і членів їх сімей. Заступник Голови ОПХО Волков С.Г. входить до складу і бере участь в роботі обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У 2015 році відбулося 12 засідань цієї комісії. Так само участь в засіданнях комісії беруть керівники членських організацій.

Відповідні засідання проходять в районах і містах області. До складу більшості таких комісій також включені представники профспілок.

Питання рівня оплати праці, заборгованості по виплаті заробітної плати, боргів зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України, єдиного соціального внеску розглянуто на засіданнях президій і пленумів практично всіх членських організацій ОПХО.

 

 

Види діяльності

Борги із заробітної плати,

млн.грн.

Зростання, зниження

+, -

%

до 01.01.15

На 1.01.2015

На 1.01.2016

 

 

Всього:

115,3

162,3

+47,0

140,8

У тому числі у промисловості

83,2

128,2

+45,0

154,1

на економічно

активних

підприємствах

72,2

40,0

-32,2

55,4

наекономічно не

активних

підприємствах

7,0

7,1

+0,1

101,4

на підприємствах - банкрутах

36,1

115,1

79,0

в 3,2 рази

 

Колективно-договірне регулювання трудових відносин

Проводиться робота щодо вдосконалення соціального діалогу на локальному рівні - через колективно-договірне регулювання трудових відносин. Завдяки активним діям членських організацій, в області триває розвиток соціального діалогу, збережена система колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

На засіданні Виконкому ОПХО 9 грудня 2014 р визначено основні завдання колдоговірної кампанії 2015 року. Первинні профспілкові організації продовжували залишатися ініціаторами ведення переговорного процесу з роботодавцями, формування колективних договорів та внесення в них норм і зобов'язань відповідно до вимог Генеральної, галузевих і Територіальної угод.

З метою привернення уваги та в рамках проведення колдоговірної кампанії підписані спільні тристоронні звернення сторін соціального діалогу: влади, роботодавців і профспілок, на рівні області та міста до керівників і голів первинних профспілкових організацій підприємств, установ і організацій з пропозицією почати двосторонні переговори щодо укладення колективних договорів в 2015 р і підбиття підсумків виконання колективних договорів за 2014 рік.

В рамках проведення двомісячника з укладання колективних договорів 17 лютого 2015 року відбувся спільний з соціальними партнерами обласний семінар «Про підсумки колдоговірної кампанії 2014 року і завдання на 2015 рік», в якому взяли участь понад 100 представників первинних профспілкових організацій. До участі в семінарі були залучені фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Територіальної Державної інспекції з питань праці у Харківській області, Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, обласних організацій роботодавців, Головного управління статистики в Харківській області, Головного управління Міндоходів у Харківській області.

На допомогу первинним профспілковим організаціям фахівцями Об'єднання розроблено Методичні рекомендації щодо проведення колдоговірної кампанії 2015 року, в яких були враховані внесені до законодавства зміни і акцентувалася увага на основні тенденції майбутнього періоду.

Відповідні семінари проведені майже в усіх обласних членських організаціях.

В результаті проведеної роботи, в ОПХО відсутні профспілкові організації, роботодавці яких відмовляються від колективно-договірного регулювання трудових відносин.

8 грудня 2015 року на засіданні Виконкому ОПХО розглянуто питання «Про завдання щодо проведення дієвого соціального діалогу на локальному рівні з метою поліпшення трудових відносин та попередження колективно-трудових спорів». Прийнято відповідну Постанову, в якій визначені основні пріоритетні напрямки профспілок області всіх рівнів при проведенні колдоговірної кампанії 2016 року.

Фахівці ОПХО брали участь в конференціях із підбиття підсумків виконання колдоговорів та прийняття нових в первинних профспілкових організаціях.

Робота з:

Федерацією профспілок України та Законопроектами

Налагоджена плідна робота з профільними департаментами ФПУ. Забезпечено своєчасне надання інформацій та інших матеріалів: виконання рішень постанов Ради та президії ФПУ, зверненнями, пропозиції про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Взято участь в обговоренні та надані зауваження і пропозиції до проектів Генеральної угоди на наступний термін, Трудового кодексу України, проекту Закону України «Про колективні договори і колективні угоди»

Опрацьовано ряд законопроектів: «Про скасування обмеження виплати пенсій і соціальних виплат», «Про індексацію заробітних плат, пенсій і соціальних виплат», «Про відновлення фінансування Фондом соціального страхування України дитячого оздоровлення, санаторіїв-профілакторіїв та закупівлю путівок на санаторно-курортне лікування працівників», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в частині внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Закону України «Про громадські об'єднання», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо своєчасної виплати заробітної плати» та ін.

Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Харківській області

Забезпечено виконання Угоди про співробітництво між ОПХО і відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області

У 2015 році членські організації спільно з відділенням НСПП в Харківській області сприяли врегулюванню 29 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Попереджено виникнення 7 колективних трудових спорів. Станом на 01.01.2016 року на обліку відділення НСПП в Харківській області в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) залишається 22 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Найбільш поширеним чинником дестабілізації стану соціально-трудових відносин залишається заборгованість із виплати заробітної плати.

Станом на 01.01.2016 року п’ять колективних трудових спорів (конфліктів) знято з реєстрації як такі, що вирішені; один колективний трудовий спір (конфлікт) знято з реєстрації у зв’язку із звільненням з роботи всіх найманих працівників, які висували відповідні вимоги. Всього колективні трудові спори зареєстровані на 4 підприємствах. В ході врегулювання конфліктів розглядалися вимоги найманих працівників стосовно невиконання вимог законодавства про працю (10 вимог).

13 травня 2015 року проведена науково-практична конференція «Попередження та вирішення конфліктів», де обговорені теми:

- Переговори як спосіб вирішення трудових конфліктів.

- Вирішення конфлікту в діаді «керівник-підлеглий».

- Компроміс в процесі переговорів.

- Залежність способу вирішення конфлікту від стратегій, що обираються опонентами.

- Психологічні умови успіху на переговорах.

- Способи управління емоціями.

- Принципи психологічного посередництва у вирішені конфліктів.

- Вирішення проблем взаємовідносин між батьками та дітьми.

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Протягом 2015 року в рамках дев’ятисторонньої угоди здійснювалася спільна робота за різними напрямками.

Проводилась спільна з фахівцями Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області роз'яснювальна робота серед профспілкового активу області на семінарах і нарадах з питань пенсійного забезпечення, в тому числі: про вимоги законодавства при зверненні за призначенням, перерахунком пенсії; дострокового виходу на пенсію; права виходу на пенсію на пільгових умовах за списками №1, №2 за роботу у шкідливих умовах праці, за вислугу років; про обов'язковість сплати єдиного соціального внеску та недопущення появи боргів по ньому, що призводить до соціальної незахищеності працівників у випадку виходу на пенсію, оплати лікарняних листів і т.д., про недопущення ліквідації підприємств і організацій без вирішення питання збереження прав працівників на пенсійне забезпечення на пільгових умовах.

Аналізувалися щомісячні дані Пенсійного фонду по найбільшим підприємствам-боржникам; доводилися до відома через відповідні інформаційні матеріали дані про середній розмір пенсії по області, кількості пенсіонерів в області; проводилась робота по вивченню інформації, наданої обласним та районними управліннями Пенсійного фонду з питань виплати заробітної плати нижче рівня мінімальної.

Надавалася допомога членам профспілки в складанні заяв та звернень до районних управлінь Пенсійного фонду з питань призначення пенсій, в тому числі пільгових.

Забезпечувалося постійна участь в роботі Комісії з підтвердження пільгового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи організації без визначення правонаступника. У 2015 відбулося 23 засідання комісії, розглянуто 566 заяв, з яких 189 задоволено, 309 - частково задоволені, що дало можливість громадянам оформити пенсію на пільгових умовах і за вислугу років.

Головним управлінням Державної Фіскальної служби в Харківській області.

Направлялися пропозиції до розгляду і забезпечувалася підготовка матеріалів на засідання Громадської ради при Головному управлінні Міндоходов в Харківській області. Відпрацьовуються механізми спільної роботи з метою скорочення і ліквідації боргів зі сплати єдиного соціального внеску на підприємствах і в установах, профспілкові організації яких входять в ОПХО.

Фахівці Головного управління під час проведення заходів – семінарів, засідань «Круглого столу», зустрічей інформували профспілкових лідерів про новації податкового законодавства, роз’яснювалися питання застосування РРО, правильності нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ тощо.

Головним управлінням статистики

Забезпечувалося взаємодія з фахівцями управління, особливо з питань вартості робочої сили, використання робочого часу, економічного та соціального становища Харківської області.

Направлялися листи-звернення з питань надання статистичної інформації на безоплатній основі.

Отримана статистична інформація використовувалася для підготовки інформаційних матеріалів.

Поточна робота

Забезпечувалося своєчасне доведення одержуваних матеріалів від ФПУ до відома членських організацій.

Щомісяця надавалася оглядова статистична інформація про соціально-економічний стан області, проводились розрахунки мінімального споживчого кошика, прожиткового мінімуму (за цінами регіону) по 4-м демографічним категоріям громадян, які доводилися до відома членських організацій для моніторингу життєвого рівня трудящих, використання в роботі.

Взято участь в президіях, пленумах, нарадах, семінарах і проводиться навчання профспілкового активу в 9 обласних членських організаціях, в тому числі в членських організаціях: працівників текстильної та легкої промисловості, соціальної сфери, культури, автотранспорту і дорожнього господарства, авіабудівників і ін.

Щомісяця проводилися наради з завідувачами відділів та спеціалістами з соціально-економічної роботи, де розглядалися і обговорювалися актуальні питання, нові законодавчі акти, питання ціноутворення, оплати праці, пенсійного забезпечення, вироблялися загальні підходи до вирішення проблемних питань. Всього за рік розглянуто понад 200 питань.

Надавалася практична допомога первинним профорганізаціям, членам профспілки з питань соціально-економічного захисту трудящих і дотримання трудового законодавства в частині оплати праці (нарахування заробітної плати по нормованим завданням, нарахування індексації в зв'язку з ростом цін, компенсації за затримку виплати заробітної плати та ін.), з питань пенсійного законодавства. В цілому надана консультативна та методологічна допомога 987 чол.

- Проводилася підготовка проектів звернень до Президента, Уряду, ФПУ, органам влади на місцях та ін.

- Розроблялися резолюції, рекомендації Круглих столів.

- Готувалися аналітичні матеріали для керівництва ОПХО з актуальних проблем соціально-економічного захисту трудящих і інформаційні матеріали по заходам ФПУ.

- Брали участь у підвищенні кваліфікації працівників відділу, що проводиться ФПУ.

Правозахисна робота Об’єднання профспілок Харківської області

В складних соціально-економічних умовах жорсткого наступу на конституційні права громадян Об’єднання профспілок Харківської області, членські організації проводили постійну роботу щодо захисту трудових прав членів профспілок за декількома напрямками:

- надання консультацій з питань чинного трудового законодавства;

- розгляд письмових скарг та звернень членів профспілок;

- проведення перевірок за дотриманням вимог законодавства про працю;

- складання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг та інших процесуальних звернень до судів різних рівнів, в тому числі і до Європейського Суду з Прав Людини;

- проведення правороз’яснювальної роботи з питань трудового законодавства.

У 2015 році фахівцями ОПХО та членськими організаціями було надано членам профспілок близько 10 тисяч консультацій та роз’яснень з різних питань щодо трудового та соціально-економічного захисту працюючих. Постійно проводилась робота із розгляду скарг та звернень членів профспілок, за результатами перевірок яких найбільша кількість виявлених порушень стосувалась несвоєчасної виплати заробітної плати, заборгованості із заробітної плати, зміни істотних умов праці, надання безпідставних вимушених відпусток без збереження заробітної плати, незаконних звільнень та інше. Так, чисельні порушення прав працівників в галузі культури мали місце в минулому році у зв’язку із проведенням скорочення працівників на 3% на підставі протоколу селекторної наради Прем’єр-міністра України від 13 січня 2015 року. Складна ситуація склалась також в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Лисенка, де більшість працівників з 1 серпня 2015 року по 31 жовтня 2015 року були у вимушеному простої. Внаслідок того, що творчий склад театру не мав змоги проводити репетиції та можливості підтримувати себе в професійні формі, склалась конфліктна ситуація між керівником закладу та трудовим колективом.

Завдяки спільним зусиллям обласного комітету профспілки працівників культури та Центрального комітету профспілки в 2015 році вдалося зберегти колектив Харківського обласного комунального підприємства «Молодіжній академічний симфонічний оркестр «Слобожанський», який планувалося виключити з Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня та приєднати до Харківської обласної філармонії. Реорганізація оркестру могла би привести до масового скорочення чисельності працівників.

З метою посилення захисту трудових прав працівників обласний комітет Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України постійно співпрацює з Департаментами охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради. Протягом року проводились спільні засідання колегії, перевірки по скаргах та зверненнях працівників закладів охорони здоров’я. Скоординовані дії дозволили значною мірою запобігти порушенням трудового законодавства та своєчасно вжити відповідних заходів щодо поновлення порушених прав членів профспілки.

Слід зазначити також позитивні наслідки співпраці ОПХО, членських організацій з Харківським відділенням Національної служби посередництва і примирення України з питань створення соціальної стабільності в трудових колективах, усунення розбіжностей між працівниками та роботодавцями. Результатом цієї співпраці стало зменшення випадків конфліктних ситуацій, відсутність колективних трудових спорів, страйків.

Так, на комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» та на комунальному підприємстві «Комплекс з вивезення побутових відходів» у листопаді-грудні 2015 року виникла конфліктогенна ситуація, пов’язана із заборгованістю із виплати заробітної плати. Працівники, перед якими малася тримісячна заборгованість, брали участь в стихійних акціях протесту, не оголошуючи страйк, без дотримання передбаченої для цього процедури. Завдяки цілеспрямованій роз’яснювальній роботі обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення та консультаціям відділення Національної служби посередництва і примирення конфлікти вдалося залагодити. Ситуація поступово стабілізувалася, на теперішній час заборгованість на вказаних підприємствах відсутня.

Всього в минулому році Об’єднанням профспілок Харківської області, членськими організаціями було проведено 643 перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, в ході яких було виявлено та усунуто понад 7000 порушень.

За результатами перевірок з метою усунення встановлених порушень прав працівників та вжиття відповідних заходів щодо їх попередження. ОПХО, членськими організаціями надсилалися подання та відповідні письмові повідомлення роботодавцям, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У звітному періоді Об’єднання профспілок Харківської області та членські організації приділяли особливу увагу здійсненню громадського контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства. Питання посилення громадського контролю систематично розглядалися на засіданнях виконкомів ОПХО, президій обласних комітетів, членських та первинних профспілкових організацій.

Постановою Ради ОПХО від 24.02.2015 року №Р-1-1 було визнано пріоритетним завданням членських та первинних організацій розгортання масового дієвого контролю за додержанням вимог трудового законодавства.

Так, у червні 2015 року на засіданні Виконкому розглядалось питання «Про стан трудових, соціально-економічних відносин на підприємствах, установах та в організаціях та дії профспілок щодо його удосконалення». Постановою Виконкому було рекомендовано членським та первинним організаціям активізувати діяльність громадських правових інспекторів.

Питання підвищення ролі первинних профспілкових організацій щодо захисту трудових прав членів профспілок розглядалось також на засіданні Виконкому ОПХО 10 листопада 2015 року.

Для профілактики порушень трудового законодавства серйозну увагу приділено підвищенню знань профспілкових кадрів та активу на базі Харківського соціально-економічного інституту, Регіонального навчально-методичного центру охорони праці, галузевих семінарів. Тільки впродовж 2015 року таким навчанням було охоплено понад 3 тисячі працюючих.

З метою активізації та підвищення ефективності правозахисної роботи первинних профспілкових організацій у жовтні-листопаді 2015 року було проведено на базі Харківського соціально-економічного інституту експрес-курс навчання громадських інспекторів праці профспілок «Громадський контроль профспілок за дотриманням трудового законодавства». 36 представників членських організацій, первинних профспілкових організацій пройшли навчання та отримали відповідний сертифікат.

Правороз’яснювальна робота проводилась на заняттях постійно діючого семінару при ОПХО з питань практики застосування чинного законодавства про працю, а також на нарадах-семінарах з правових питань для профактиву галузевих профспілок.

З метою максимального використання потенціалу органів державного нагляду та громадського контролю за додержанням законодавства про працю у Харківській області в листопаді минулого року було укладено Угоду про взаємодію Головного управління Держпраці у Харківській області та Спільного представницького органу репрезентативних профспілкових об’єднань та організацій Харківської області у здійсненні державного та громадського контролю за додержанням законодавства про працю, про охорону праці та санітарного законодавства в розділі гігієни праці.

Відповідно до цієї Угоди має бути узгодження планів роботи щодо здійснення державного нагляду і громадського контролю за додержанням трудового законодавства про працю, про охорону праці тощо.

Охорона праці та здоров’я

Об’єднання профспілок Харківської області, членські профспілкові організації у 2015 році проводили певну роботу з реалізації державної політики у сфері охорони праці, посиленню громадського контролю за поліпшенням умов і підвищенням безпеки праці на основі конструктивного співробітництва з органами влади, державного нагляду, фондами соціального страхування, організаціями роботодавців.

Одним з основних напрямків роботи профспілок було прийняття ефективних заходів щодо профілактики виробничого травматизму й професійної захворюваності. Ці питання розглядалися на засіданнях пленумів, рад, президій, виконкомів галузевих профспілок продовж 2015 року – 141 раз, в тому числі - Виконкомі ОПХО – 5 разів. 20% питань розглянуто спільно з органами влади, Головного управління Держпраці України. У вересні 2015 року на засіданні Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради розглянуто питання «Про стан виробничого травматизму на підприємствах області та заходи з його профілактики», розглянуто стан справ на підприємствах: ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «ХТЗ», КП «Харківські теплові мережі», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Харківміськгаз», розроблені відповідні заходи.

Протягом 2015 року профспілковими організаціями проведено 482 комплексні обстеження умов праці на підприємствах, виявлено понад 1300 порушень законодавства про охорону праці. На адресу роботодавців та органів управління і нагляду направлено 152 подання щодо фактів порушень безпечного ведення робіт та багато інших заходів.

Серйозна увага профспілок приділена розробці дієвих Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у колективних договорах, якими охоплено 98,2% всіх підприємств, установ і організацій. Надано практичну допомогу у формуванні цих заходів 512 підприємствам. У 2015 році на виконання 18,6 тисяч запланованих заходів витрачено близько 210,6 млн. грн. В ДП «Харківстандартметрологія» на охорону праці витрачено 1,4% від фонду оплати праці (проти 0,5 % передбачених законом), в ДП «Електроважмаш» - понад 4 млн. грн.; в ПАТ «Зміївська ТЕС» - 648,5 тисяч грн., в КП «Харківводоканал», КП «Харківблагоустрій», КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківліфт» - сумарно понад 14,6 млн. грн., в АТ «ХАРП» - 457,5 тисяч грн., ПАТ «Завод ім. Фрунзе» - 77 тисяч грн.

У колективних договорах підприємств, установ і організацій передбачені заходи щодо контролю за безпечною експлуатацією будівель, споруд, інженерних мереж, створено реєстр аварійно-небезпечних об’єктів, призначені відповідні служби із обслуговування цих об’єктів. У кожному колективному договорі передбачено заходи щодо забезпечення працівників певних категорій спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. На більшості підприємств машинобудування, металургійної, хімічної, газової, легкої, електротехнічної промисловості, житлово-комунального господарства, енергетики, поштового зв’язку забезпеченість ЗІЗ досягнута 100%. В першому півріччі 2015 року на Зміївській ТЕС ПАТ «Центроенерго» придбано спецодяг на суму 353 тисячі грн., на ДП «Завод імені Малишева» - на суму 175 тисяч грн.

З метою підвищення рівня громадського контролю профспілок за поліпшенням умов та безпеки праці велику увагу приділено організації навчання та підвищенню знань з охорони праці посадових осіб, спеціалістів та профспілкового активу на базі Харківського соціально-економічного інституту, Регіонального навчально-методичного центру охорони праці та галузевих семінарах, а також Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України. За участю представників профспілок пройшли таке навчання понад 27 тисяч осіб. Проведено цільове навчання 3290 осіб профспілкового активу.

В 2015 році досягнуто зниження загального рівня травматизму на 24,1% (сталося 198 нещасних випадків проти 261 випадку в 2014 році), зменшилася кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками на 37,5% (сталося 20 випадків проти 32-х у 2014 році). У 2 – 2.5 рази знижено виробничий травматизм на підприємствах автосільгоспмашинобудування (голова обласної організації профспілки Антонов В.В.), житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (голова обласної організації профспілки Тимченко М.Т.), нафтової і газової промисловості (голова обласного комітету профспілки Обиденкін М.М.), енергетики та електротехнічної промисловості (голова обласної організації профспілки Кригін М.І.). Працювали без виробничого травматизму підприємства лісового господарства (голова обласної організації профспілки Шемигон Л.В.), текстильної і легкої промисловості (голова обласної організації профспілки Татаринцева М.І.), соціальної сфери (голова обласної організації профспілки Пластун Л.В.), металургійної і гірничодобувної промисловості (голова обласного комітету профспілки Подать Л.І.) та інші. Всі нещасні випадки розглядаються за участю представника профспілок.

В той же час на підприємствах деяких галузей травматизм на виробництві зріс: на ТОВ «ЛКМЗ» сталося 4 випадки проти одного у 2014 році; ДП «Завод ім. Малишева» - 7 випадків проти 4-х у 2014 році. Найбільша кількість виробничих травм сталося: у ТОВ «ТНМ – ЕНЕРГО», ТОВ «ЛКМЗ», Харківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», ПАТ «Харківміськгаз», філія Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Як показав аналіз, 31,8% нещасних випадків на виробництві сталися в результаті падіння потерпілого, 17,7%, внаслідок дорожньо-транспортних пригод, дії предметів та деталей обладнання машин і механізмів, які рухаються, розлітаються, обертаються – 15,2%, навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 15,2%. Основними причинами нещасних випадків на виробництві є організаційні (58,6%), в тому числі: порушення трудової і виробничої дисципліни, невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 38,4%, психофізіологічні причини – 34,3%. Це свідчить про необхідність вживати невідкладні заходи щодо підвищення трудової дисципліни, налагодження нормального психологічного клімату в колективах, активізації роботи громадських формувань (комісій і громадських інспекторів з охорони праці).

В 2015 році зменшилася кількість професійних захворювань з 87 випадків у 2014 році до 44-х. Основними підприємствами, на яких реєструються профзахворювання, є: ПАТ «ХТЗ», ДП «Завод ім. Малишева», ПАТ «Харківський плитковий завод», ДП «Завод «Електроважмаш», ПАТ «Турбоатом».

В структурі професійної захворюваності займає перше місце легенева патологія, вібраційна хвороба, професійна приглухуватість (83% від загальної кількості профзахворювань). Як встановлено, 30% профзахворювань отримані через перевищення норм пилу та загазованості на робочих місцях. У шкідливих умовах в промисловості працює кожний п’ятий робітник. Найчастіше професійні захворювання виникають після 11-20 років та понад 30 років роботи в умовах шкідливих виробничих факторів (близько 64% від загальної їх кількості).

Основними причинами профзахворювань є недосконалість технологічних процесів, виробничого та санітарно-технічного обладнання, тривалий час роботи в умовах дії шкідливих факторів, недостатня забезпеченість працюючих засобами індивідуального та колективного захисту. Однією з причин також є несвоєчасне виявлення та діагностика захворювань, неякісне проведення медичних оглядів.

Продовж 2015 року медичний огляд пройшли біля 160 тисяч працівників і тільки 20 працівників переведено за результатами заключних актів на іншу роботу.

Покращенню стану справ з умов праці, забезпеченню безпеки праці в значній мірі сприяють спільні заходи ОПХО, обласних галузевих профспілкових організацій, органів влади, державного нагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з нагоди Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці». Під час проведення Тижня охорони праці з 22 по 28 квітня 2015 року на більшості підприємств і організацій здійснено рейди-перевірки стану безпеки праці на робочих місцях, виявлено і усунено понад три тисячі порушень законодавчих актів з охорони праці, проведено огляди-конкурси з відповідним заохочуванням переможців, круглі столи, семінари-наради, оновлено кабінети і кутки з охорони праці.

В ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» проведено весняний технічний огляд будівель і споруд, визнано переможцем в номінації «Краща виробнича бригада» бригаду малярів РБЦ з видачею премії 2000 грн. На Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» придбано спецодяг та спецвзуття на суму 353 тисячі грн. В ДП «Завод «Електроважмаш» проведено обстеження технічного стану обладнання та механізмів, дільниць, робочих місць, виявлено та усунено 287 порушень з охорони праці, організовано виставку ЗІЗ, переможцями в огляді-конкурсі визнані інструментальний, якірний, сталеливарний цехи.

Активно проведено роботу в КП «Харківводоканал», КП «Харківблагоустрій», КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківліфт». В огляді-конкурсі, який організовано Департаментом ЖКГ, взяли активну участь 11 підприємств міста Харкова і 12 підприємств області. Перше місце присуджено КП «Харківводоканал».

На підприємствах УДППЗ «Укрпошта» проведено 174 рейди-перевірки за участю представників державного нагляду і Фонду соціального страхування. В огляді-конкурсі посіло перше місце Відділення поштового зв’язку Черкаська Лозова, друге місце – Відділення №5 м. Куп’янськ.

В ТОВ «Експрес» впродовж Тижня безпеки праці проведена заміна системи опалення в адмінкорпусі, капітальний ремонт системи каналізації, заміна вікон в ремонтній майстерні.

Серйозну увагу профспілок приділено питанням надання пільг і компенсацій працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці. В 2015 році проведено атестацію понад 33 тисячі робочих місць (92,8%), підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками №1 і № 2 – 21,5 тисячам осіб, на додаткову відпустку за важкі, шкідливі та особливі умови праці – 55 тис. осіб, доплати до заробітної плати за ці умови отримують 48,3 тисяч працівників, безоплатне одержання спецхарчування (молока) – понад 24 тис. осіб. Ці питання розглянуті на засіданні Виконкому ОПХО «Про підвищення громадського контролю профспілкових організацій за своєчасним та якісним проведенням атестації робочих місць за умовами праці».

У вирішенні питань охорони праці виникла серйозна проблема у зв’язку з введенням Кабінетом Міністрів України мораторію на проведення перевірок на підприємствах, що фактично призвело до відсутності (тимчасової) державного контролю за створенням безпечних і нешкідливих умов праці. На сьогодні виникла нагальна потреба у відновленні перевірок промислових та технологічно навантажених підприємств, більшість з яких належать до високого ступеня ризику.

Підвищення кваліфікації профактиву

Одним із пріоритетних завдань Об’єднання профспілок Харківської області, його членських організацій є навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників і профактивістів. У 2015 році ця робота проводилася планомірно, послідовно, із застосуванням інноваційних методик і технологій, за наступними організаційними форми навчання:

- постійно діючі семінари за напрямами роботи профспілок;

- постійно діючі виїзні районні та міжрайонні семінари;

- навчання профактиву та фахівців закладів галузей в рамках проведення заходів, які проводяться департаментами обласної державної адміністрації;

- проведення розширених апаратних нарад з профактивом;

- круглі столи, ділові ігри, лекції, бесіди;

- розробка фахівцями ОПХО та його членських організацій практичних посібників та методичних рекомендацій та ін.

З метою підвищення рівня підготовки профспілкових працівників з питань охорони праці ОПХО продовжував роботу постійно діючий семінар із залученням спеціалістів Регіонального учбово-методичного центру охорони праці. У 2015 році відбулося 9 занять, де отримали знання 960 слухачів. На ньому розглядались актуальні питання про нове у законодавстві про охорону праці та про пожежну безпеку, про забезпечення державної політики щодо соціального захисту працівників при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів та ін.

За участю провідних спеціалістів ОПХО, спеціалістів служб охорони праці різного рівня та органів державного нагляду за охороною праці, викладачів зі складу лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ проведено навчання 295 представників профспілкових організацій з питань охорони праці з наступною атестацією.

Також проведено навчання з перевіркою знань з питань охорони праці 373 посадових осіб підприємств і організацій.

У рамках постійно діючого семінару з питань практики застосування законодавства України щомісячно проводилося навчання профспілкових кадрів із залученням фахівців відповідних державних установ. На семінарах (всього 9 занять, залучено 540 чол.) були розглянути зміни, внесені до Кодексу законів про працю України, правові основи та гарантії діяльності профспілок, порядок розв’язання колективного трудового спору між працівниками та роботодавцями та інші питання.

У лютому 2015 року проведено обласний семінар: «Про підсумки колдоговірної кампанії 2014 року та завдання на 2015 рік» де були присутні представники членських організацій ОПХО – 203 чол.

Фахівцями ОПХО та його членських організацій проведено 52 виїзних семінари на підприємствах і в організаціях, на яких були присутні 1985 профактивістів.

У рамках відзначення Дня боротьби з бідністю і Дня соціальної справедливості усім бажаючим надавались усні та письмові консультації та методична допомога з питань соціально-економічного захисту трудящих із залученням фахівців Департаменту соціального захисту населення ОДА.

З метою підвищення кваліфікації профспілкових кадрів усі відділи Об’єднання профспілок Харківської області щомісячно проводили семінари-наради з фахівцями членських організацій, відповідальних за різноманітні напрямки профспілкової діяльності: організаційної, правової роботи, роботи із соціально-економічного захисту населення та охорони праці і здоров’я. Протягом року ці семінари відвідали 186 чол.

Були також проведені семінари для інших категорій профспілкового активу:

- Міжобласний профспілковий форум: «Розвиток соціального діалогу в сучасних умовах» за участю представників Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок та Об’єднання профспілок Харківської області;

- 3 семінари-наради з організаторами дитячого оздоровлення та відпочинку (218 чол.);

- 2 семінари з актуальних питань розвитку молодіжного профспілкового руху Харківської області для членів Молодіжної ради ОПХО (119 чол.);

- 2 семінари у рамках програми «Трудової школи» Ю. Буздугана (80 чол.).

У 2015 році Об’єднанням профспілок Харківської області спільно з Харківським соціально-економічним інститутом були проведені круглі столи: «Збереження трудового потенціалу і забезпечення стабільної роботи підприємств: можливості України в нових умовах процесу євроінтеграції. Профспілковий погляд», «Гідна праця в Україні: проблеми та перспективи забезпечення захисту соціально-економічних та трудових прав працівників».

Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту у 2015 році продовжив свою діяльність щодо проведення профспілкового навчання, підвищення кваліфікації профспілкових працівників і профактивістів. Навчання представників профспілок здійснювалось силами лекторської групи ФПК зі складу провідних викладачів інституту, спеціалістів Об’єднання профспілок Харківської області, обласних галузевих комітетів профспілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Національної служби посередництва і примирення. Було доповнено і оновлено перелік тем лекцій для профактиву, складені тематичні плани навчання.

Продовжував ФПК ХСЕІ роботу щодо впровадження в навчальний процес сучасних активних методів навчання, зокрема таких, як тренінги, ділові ігри, лекції-практикуми, аналіз і розв’язання конкретних ситуацій, бесіди за круглим столом, консультації досвідчених профспілкових фахівців.

Факультетом підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ були розроблені і запропоновані профспілковим організаціям тематичні пропозиції семінарів для профактиву за напрямками: «Колективні трудові спори – законні форми боротьби профспілок», «Проведення переговорів у профспілковій роботі», «Гендерна рівність у світі праці».

З нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю, Всесвітнього дня дій за гідну працю, Міжнародного дня прав людини, Дня соціальної справедливості, Дня міжнародної солідарності трудящих на факультеті були оформлені тематичні виставки інформаційних матеріалів.

За 2014-2015 навчальний рік на факультеті підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ пройшли перепідготовку 296 чол.

Активну роботу з підвищення кваліфікації профспілкових кадрів проводили обласні організації профспілок працівників: охорони здоров’я, енергетики та електротехнічної промисловості, автомобільного транспорту та шляхового господарства, металургійної та гірничодобувної промисловості, будівництва і промисловості будівельних матеріалів, нафтової і газової промисловості, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, автосільгоспмашинобудування, культури, соціальної сфери та інших. Членськими організаціями ОПХО у своїх галузях були проведені виїзні семінари та круглі столи: «Органайзинг та відкритість – шлях до ефективної роботи профспілки» (обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості), «Імідж профспілок серед молоді» (ЖКГ, МП, ПОН), «Соціальний розвиток молоді у сьогоденному суспільстві» (споживчої кооперації), «Навчання як послуга. Якісна профспілкова освіта» (торгівлі, громадського харчування та послуг), «Збереження трудового потенціалу регіону за рахунок зниження рівня професійних захворювань, виробничого травматизму та забезпечення безпечних і здорових умов праці» (соціальної сфери) та ін.

Протягом року проводився моніторинг інформації профспілкової тематики, створювалися інформаційні тематичні огляди, здійснювався підбір тематичних інформаційно-консультативних методичних матеріалів (за замовленнями профорганізацій), у газеті «Солідарність» і на сайтах ОПХО і галузевих профспілок надавались консультації з актуальних питань профспілкового руху. Постійно функціонувала виставка методичних рекомендацій і посібників для профспілкового активу, яка регулярно поповнювалася новими методичними розробками.

Інформаційна робота

Важливою складовою в діяльності Об'єднання профспілок Харківської області щодо реалізації пріоритетних напрямів, безумовно, можна назвати роботу щодо забезпечення інформаційного супроводу діяльності ОПХО і його членських організацій щодо посилення інформованості членів профспілкового спільноти та громадськості.

Об'єднання профспілок Харківської області у висвітленні своєї діяльності використовує не тільки власні ресурси - газету «Солідарність» і ВЕБ-сайт, а й ВЕБ-портал ФПУ, газету "Профспілкові вісті" і також регіональні засоби масової інформації.

Проводилися телепередачі на Харківській обласній державній телерадіокомпанії, каналах "Фора", "Simon" з проблем колективно-договірного регулювання трудових відносин, правозахисної роботи, літньої оздоровчої кампанії.

Твердо увійшла в практику дача коментарів в ЗМІ про позицію ОПХО з тих чи інших актуальних проблем в житті суспільства керівниками і спеціалістами ОПХО, членських організацій.

У звітному періоді освоєні додаткові резерви внутрішнього інформзабезпечення, використання Інтернет-простору за рахунок технічного оснащення. Сьогодні 30 членських організацій мають в розпорядженні електронну пошту. Помітно зросла оперативність інформаційного обміну з цими членськими організаціями.

ВЕБ-сайт ОПХО, на якому є інформація про ОПХО, його членські організації, розділи в допомогу профспілковому активу з питань організаційної, правової роботи, охорони праці та здоров'я трудящих, соціально-економічного захисту працюючих, дитячого оздоровлення, молодіжної політики регулярно оновлюється, його щоденно відвідують близько півтисячі користувачів.

Свої сайти також мають обласні організації профспілки працівників охорони здоров'я, освіти і науки, енергетики та електротехнічної промисловості.

Об’єднання профспілок Харківської області присутнє і в соціальних мережах.

Налагоджено взаємний обмін інформаційними матеріалами з ФПУ, регіональними профоб'єднаннями України.

У 2015 році проводився конкурс на краще висвітлення в газеті «Солідарність» та сайті ОПХО діяльності профспілкових організацій «Профспілки на захисті людини праці», присвячений 110-річчю профспілок Харківщини.

Переможцями конкурсу стали:

- у номінації "Краще висвітлення діяльності обласної організації профспілки" Харківська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України (голова – Благовещенська А.В.);

- у номінації «Краще висвітлення діяльності первинної профспілкової організації» первинна профспілкова організація ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" (голова Тиндик В.Т.).

Робота з молоддю

Роботу з молоддю Об'єднання профспілок Харківської області реалізувало за допомогою Молодіжної Ради ОПХО і керувалося цільовою програмою Федерації профспілок України «Молодь - надійна опора профспілок». ОПХО проводило молодіжну політику спільно з виборними органами профспілкових організацій. В 31 членській організації ОПХО працюють молодіжні галузеві ради, які делегували своїх представників в Молодіжну раду ОПХО.

Станом на 1 січня 2016 року у членських організаціях ОПХО молодих людей у віці до 35 років налічується 198689 чол. або 40% від загальної чисельності членів. З них 87429 або 41,8% - працююча молодь, 111260 чол. або 58,2% - це студентська молодь та учні ПТУ.

 

 

За звітний період намітилася тенденція до стабілізації кількості молоді в співвідношенні до загальної кількості членів профспілок.

Робота Молодіжної Ради будувалася виходячи з 3-х основних напрямків:

- організаційна робота;

- навчання молодіжного активу;

- масова іміджево-агітаційна робота.

Молодіжна Рада ОПХО вела активну консультативну роботу щодо продовження формування молодіжних рад в галузевих профспілках, створювала інформаційну базу про діяльність молодіжних рад, інформувала про молодіжні заходи та проекти, які проводилися в місті і області. Засідання Молодіжної Ради проводились регулярно, згідно з планом роботи, засідання Президії у міру необхідності, на яких розглядалися актуальні питання розвитку профспілкового руху, інформаційного забезпечення, присутності молоді в соціальних мережах і ін.

Важливе місце в звітному періоді приділялася навчанню профспілкової молоді. Крім традиційних форм навчання використовували нові сучасні технології; цікавіші для молоді: дискусії, рольові ігри, тренінги.

Представники галузевих Молодіжних Рад брали участь в засіданнях профспілкового клубу «НОВЕ БАЧЕННЯ», які організовувала Молодіжна рада ФПУ спільно з Фондом Фрідріха Еберта. Всього у 2015 році такі засідання були проведені 4 рази, по закінченню яких кожному учаснику вручені сертифікати.

Для навчання лідерів профспілкової молоді та членів Молодіжної Ради ОПХО використовувалася також база Харківського соціально-економічного інституту. Проводилися семінари, круглі столи, семінари-тренінги.

17 березня 2015 року у Харківському соціально-економічному інституті відбулося традиційне засідання в «Профспілковій вітальні». На зустріч з членами Молодіжної ради Об’єднання профспілок Харківської області, активістами молодіжних профспілкових організацій і студентами профспілкового внз прийшли представники Національної служби посередництва і примирення: Олександр Дорожко - начальник відділення НСПП у Харківській області, Марія Безсонова - завідувач сектора правового забезпечення відділення НСПП в Харківській області.

В березні-квітні 2015 року відбулася акція «Світ не без добрих людей» зі збору та передачі гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають в санаторії «Ялинка» Зміївського району та модульному містечку в районі аеропорту м Харкова. Було зібрано: 157 пакетів жіночого, чоловічого та дитячого одягу, 26 пакетів із взуттям, 8 пакетів з дитячими іграшками, 27 упаковок підгузників, засоби особистої гігієни - 391 позиція, рідина для миття посуду, крем для чищення поверхонь, порошок для прання, губки для посуду, порошок, мікрофіброві серветки, дитячі книги, дитяче ліжечко з матрацом, дзеркала, ручний комбайн, праска «Scarlett» - 222 позиції, рушники, постільна білизна, а також канцтовари (олівці, зошити, ручки, папір, пенали, портфелі , клей, пензлики, альбоми, маркери, пластилін і т.д.) - 230 позицій, 9 ящиків з посудом.

Першого травня в честь святкування Дня міжнародної солідарності трудящих і в переддень 70-річчя Великої Перемоги відбувся тематичний велопробіг. Ініціатором і організатором велопробігу виступила Молодіжний Рада ОПХО. У велопробігу були представлені 32 учасника від молодіжних рад членських організацій ОПХО.

27 червня 2015 року на спортивній базі «СПАРТАК» відбувся турнір з міні-футболу «КУБОК профспілок-2015», який був присвячений святкуванню Дня молоді. У турнірі взяли участь 15 команд. Переможцем стала команда «Харківміськгаз»

9 липня 2015 року в рамках засідання Молодіжної ради Об’єднання профспілок Харківської області відбулося проведення круглого столу на тему: «Молодіжний профспілковий рух: акценти, завдання і пріоритети». Модератором заходу виступив член Молодіжної ради ОПХО, голова Молодіжної ради Харківської «Укрелектропрофспілки», член дансько-українського навчального проекту групи №1 Олександр Проскурня. Підсумком круглого столу стало прийняття відповідних Рекомендацій Об’єднанню профспілок Харківської області, Молодіжній Раді ОПХО, обласним галузевим профспілкам, первинним профспілковим організаціям, комісії Ради ФПУ з підготовки проекту Програми дій ФПУ на 2016-2021 роки та комісії Ради ФПУ з підготовки проектів постанов та резолюцій VII З’їзду ФПУ.

9 вересеня 2015 року підписано Угоду про співпрацю Молодіжної ради ОПХО з відділення НСПП в Харківській області.

У жовтні 2015 року Молодіжна Рада Об'єднання профспілок Харківської області організувала другу акцію «Світ не без добрих людей» зі збору та передачі гуманітарної допомоги, внутрішньо переміщеним особам, тимчасово проживають в модульному містечку в районі аеропорту м Харкова. Зібрано: 65 пакетів жіночого, чоловічого та дитячого одягу, 8 пакетів з взуттям, 3 пакети з дитячими іграшками, 7 упаковок підгузників, засоби особистої гігієни - 85 позицій, засоби побутової хімії - 40 позицій, дитячі книги, рушники, постільна білизна, канцтовари - 45 позицій.

1 жовтня на базі Харківського соціально-економічного інституту, в рамках проведення засідання Молодіжної ради Об’єднання профспілок Харківської області, пройшов тренінг для профспілкової молоді області на тему «На шляху модернізації профспілок». Модератором даного заходу виступив учасник дансько-українського навчального проекту групи №1 Олександр Проскурня.

21 жовтня 2015 року з нагоди 25-річчя ФПУ, 110-річчя профспілкового руху на Харківщині та 85-річчя ХСЕІ (ВШПР) у Харківському соціально-економічному інституті відбулась ще одне засідання в «Профспілковій вітальні». На зустріч зі студентами профспілкового внз прийшов Тесленко Сергій Анатолійович – Голова Об’єднання профспілок Харківської області.

Молодіжна Рада Об'єднання профспілок Харківської області одним з пріоритетних завдань для себе вважає поширення позитивного досвіду у сфері молодіжної політики серед членських профспілкових організацій. У зв'язку з цим, 23 жовтня 2015 року Молодіжна Рада ОПХО організувала виїзний семінар на ДП «ХМЗ «ФЕД».

4–5 листопада проведено семінар «Трудова школа» для молоді профспілок Харківщини. Організували захід Юрій Буздуган - президент наглядової ради Інституту соціального партнерства та Олена Скоморощенко – кандидат філософських наук, директор Інституту соціального партнерства. 24 листопада 2015 року Об’єднання профспілок Харківської області та Молодіжна рада ОПХО провели вже шостий турнір з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» серед профспілкової молоді, присвячений 110-річчю профспілкового руху на Харківщині. В турнірі взяли участь 22 команди, які представляли 16 обласних галузевих організацій профспілок. У номінації «Краща команда підприємств, установ, організацій» перемогу святкувала команда "БЕМС" КП "Харківводоканал" (обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, голова Микола Тимченко). У номінації «Краща команда навчальних закладів» перше місце посіла команда «Суммамед» Харківського національного медичного університету (обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я України, голова Олена Благовещенська). Новацією цьогорічного турніру стало проведення суперфіналу у форматі «Брейн – ринг», де і визначився переможець турніру "Що? Де? Коли?" - команда «Суммамед».

10 грудня Об'єднання профспілок Харківської області його Молодіжна рада та Харківський соціально-економічний інститут провели пізнавальну акцію-опитування з нагоди Дня прав людини. Харків'янам було запропоновано проголосувати, чи дотримуються в Україні права людини, проголошені Загальною декларацією прав людини.

Оздоровлення дітей

Влітку 2015 року із 28 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Харківської області 12 відпрацювали за організаційною та фінансовою підтримкою профспілок. Їхня середня завантаженість склала 90%. За літній сезон у дитячих оздоровницях Харківщини відпочили близько 14 тис. дітей

Усього за організаційною та фінансовою участю профспілок Харківської області в 2015 році оздоровчими заходами охоплено понад 31 тисячу дітей: у власному регіоні – 22,2 тис. дітей, за її межами – близько 9 тис. дітей.

Сума профспілкових коштів, залучених на організацію дитячого оздоровлення та відпочинку, зросла у 2,4 рази і склала 29 млн. 184 тис. грн.

З метою посилення уваги профспілкових організацій, трудових колективів, керівників підприємств, організацій та установ, у рамках Всеукраїнського огляду роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей і підлітків, улітку 2015 року Об’єднання профспілок Харківської області провело відповідний обласний огляд-конкурс.

За результатами роботи переможцями стали:

- в номінації «Батьківська турбота» обласні профспілкові організації працiвникiв АПК, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, нафтової та газової промисловості, енергетики та електротехнічної промисловості, культури і первинні профспілкові організації ПАТ «Харківміськгаз» і АК «Харківобленерго»;

- в номінації «Дитинство на долонях» - обласна рада голів профспілкових комітетів авіабудівників України, Лозівська районна профспілкова організація профспілки працівників культури, первинні профспілкові організації: ПАТ «Турбоатом», ДП завод «Електроважмаш», ВАТ «Вімм – Білль – Данн Україна» - «Харківський молочний комбінат», ПАТ «ХТЗ».

Значні фінансові внески на організацію оздоровчого процесу здійснили підприємства, установи та організації: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», Український науково-дослідний інститут природних газів ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Зміївське лісове господарство».

Питаннями зміцнення матеріальної бази дитячих оздоровниць, проведення ремонтних робіт і фінансового забезпечення, закладених у колективних договорах, активно займалися господарські і профспілкові керівники газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» і комунального підприємства «Харківводоканал».

Підсумки огляду–конкурсу на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків продемонстрували високий рівень організаційної та виховної роботи у дитячих оздоровчих закладах Харківської області, впровадженню інноваційних методик з організації дозвілля і оздоровлення для дітей та підлітків.

Велика увага в усіх дитячих установах приділялася створенню належних побутових умов проживання дітей, забезпеченню якісним, різноманітним і повноцінним харчуванням, оздоровленню і загартуванню.

Особливу медичну увагу отримали діти, які оздоровлювались у дитячих таборах санаторіїв «Факел», «Бермінводи», «Ялинка».

Постійна комісія Ради ОПХО з питань культурно-масової, спортивної роботи й оздоровлення дійшла висновку, що проведення огляду – конкурсу на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків дозволяє виявити особливості кожного позаміського закладу Харківської області, сприяє підвищенню рівня виховної роботи, впровадженню інноваційних методик з організації дозвілля і оздоровлення для дітей та підлітків («Олімпія»), підготовки педагогічних кадрів для роботи у дитячих оздоровчих закладах («Золотий колос»), проведенню цілеспрямованої роботи щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей (ННЦ ХФТІ). Активно користуючись відомими сучасними методиками, дитячі оздоровчі заклади Харківщини практикують складання власних програм.

За високі досягнення в усіх напрямках роботи з організації оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків та переможцями у номінації «Лідер – 2015» були визнані: санаторій-профілакторій «Факел» ГПУ «Шебелинкагазвидобування», дитячі заклади оздоровлення та відпочинку «Ромашка» і «Факел» КП «Харківводоканал».

Діти членів профспілок Харківщини оздоровлювались також в санаторіях і базах відпочинку Західної України та на березі Чорного та Азовського морів.

Проведена робота дала можливість зробити висновок: незважаючи на те, що умови для організації літнього оздоровлення і відпочинку дітей в цьому році стали найскладнішими, порівняно зі всіма роками незалежності України, а фінансово-економічні труднощі залишаються проблемними факторами багатьох підприємств і організацій, дітям Харківщини було створено належні умови для їхнього відпочинку й оздоровлення.

Культурно - масова і фізкультурно-спортивна робота

Незважаючи на те, що сучасна ситуація у країні не сприяє організації і проведенню розважальних масових заходів, турбота про забезпечення духовних, соціально-культурних прав і інтересів членів профспілок залишається одним із завдань профспілок. Продовжується робота з розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури, художньої спадщини українського народу. У 2015 році ансамбль танцю «Сонцеворот» КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради отримав почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України», 6 творчих колективів провели творчі звіти і підтвердили почесне звання «народний», 1 – «Зразковий аматорський колектив профспілок України». Всього працює понад 40 творчих аматорських колективів, котрі мають ці звання.

За активного сприяння профспілкових організацій в робочому режимі працюють Профспілковий Палац культури ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Палац культури «ФЕД», Центр науки, культури і мистецтва «Харківський Будинок вчених» та ін. (всього 13 клубів і клубних формувань). Понад 250 тис. осіб відвідали їхні заходи у 2015 році.

Вихованню патріотичних якостей у дітей, гордості та поважного ставлення до вітчизняного виробника сприяє спільний проект ОПХО і Харківської бісквітної фабрики «Солодка веселка». Конкурс дитячої творчості «Солодка веселка-2015» був присвячений 80-річчю Харківської бісквітної фабрики і проведений під гаслом «Солодка подорож з Харківською бісквітною фабрикою». В ньому взяли участь понад 700 учасників, 107 дітей стали переможцями за різноманітними номінаціями: «Малюнок», «Прикладне мистецтво», «Рукоділля», «Вірші та пісні» та ін.

Під час Новорічних і Різдвяних свят з 27 грудня 2014 року по 10 січня 2015 року за організаційної та фінансової участі Об’єднання профспілок Харківської області, його членських організацій у дев’яти закладах культури м. Харкова та області відбулися 35 дитячих новорічних свят. Їх відвідали 15 тисяч чоловік. Вистави були сплановані на різноманітні дитячі запити з урахуванням віку, характеру та темпераменту. Під час новорічних свят були проведені ігрові програми, конкурси, діти зустрілися із Дідом Морозом, Снігуронькою, казковими персонажами та отримали новорічні подарунки.

Не залишилися без уваги профспілок діти Луганської та Донецької областей, які тимчасово мешкали на Харківщини. Представники Об’єднання профспілок Харківської області відвідали санаторій «Ялинка» і Центр переселенців «Ромашка», а також Зеленогайський будинок дитини і вручили їм новорічні подарунки (всього 264 подарунки на суму понад 5,5 тис.грн.) Таку ж роботу провели профспілкові організації споживчої кооперації, авіабудівників, заводу «Світло шахтаря», соціальної сфери та ін.

Крім організованих ОПХО новорічних ранків самостійно придбали квітки у заклади культури: 12,5 тисяч дітей працівників охорони здоров’я відвідали вистави у Харківському Національному театрі опери та балету, театрі ляльок, ім. Пушкіна, Будинку актора, ПК Червонозаводського району; 8 тисяч дітей – працівників енергетики і електротехнічної промисловості; 2,5 тисячі дітей персоналу органів і установ пенітенціарної служби відвідали Цирк. Відвідування театрів і проведення новорічних свят в Палацах культури для дітей своїх працівників організували профспілкові комітети ПАТ «Харківгаз», «Харківміськгаз», «ХМЗ «Світло шахтаря», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», обласні організації профспілок працівників освіти і науки, будівництва і промбудматеріалів, харчової та переробної промисловості, авіабудівників, соціальної сфери.

З метою залучення трудящих до занять фізкультурою і спортом, використовуючи ефективні форми, методи і засоби фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, Об’єднання профспілок Харківської області, його членські організації спільно з ФСТ «Україна», «Колос», «Спартак» направляли зусилля на забезпечення впровадження дієвої системи фізкультурної освіти членів профспілок, формуванню традицій і культури здорового способу життя. Протягом 2015 року за рахунок коштів профспілок (обласних організацій профспілок працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства, авіабудівників, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, охорони здоров’я, державних установ, енергетики і електротехнічної промисловості, машинобудування і металообробки, металургійної і гірничодобувної промисловості, автосільгоспмашинобудування, соціальної сфери, ХФ ПАТ «Укртелеком» та ін.) були проведені обласні галузеві, міжгалузеві спартакіади, змагання за окремими видами спорту та інші масові заходи, у яких взяли участь десятки тисяч членів профспілок і їхніх сімей.

На високому рівні поставлена фізкультурно-оздоровча робота в ГПУ «Шебелинкагазвидобування» - на базі спортивного комплексу «Газовик» крім спартакіад проводяться такі заходи, як «Козацькі розваги», «Моя сім’я», дитячі турніри з футболу, турніри пам’яті серед ветеранів та ін.; Хрестищенськом ВБР – спортивний клуб «Буровик» входить в десятку кращих дитячо-юнацьких клубів.

Велику увагу організації спортивної роботи приділяють первинні профспілкові організації публічних акціонерних товариств «Харківгаз», «Харківміськгаз», «ХМЗ «Світло шахтаря», які у 2015 році були не тільки активними учасниками міжгалузевих спартакіад і змагань, але й проводили турніри за окремими видами спорту: з волейболу, міні-футболу, зимового лову риби з льоду та ін.

В цілому профспілкові організації усіх рівнів, незважаючи на важкі соціальні, фінансово-економічні, політичні умови на сучасному етапі країни, знаходять можливості для підтримки духовного і фізичного стану членів профспілок своїх організацій і їхніх сімей.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.