Про поточну ситуацію та дії профспілок області із захисту соціально-економічних та трудових прав членів профспілок в умовах різкого погіршення рівня життя членів профспілок Печать

В умовах кризових явищ в економіці України продовжується загроза скорочення виробництва, що приводить до зменшення робочих місць і навіть ліквідації підприємств, примушування працівників до неоплачуваних відпусток або неповного робочого часу.

Триває масштабний наступ на права трудящих у сфері праці, практично не забезпечений контроль за дотриманням законодавства у сфері праці та охорони праці, знижуються рівні безпеки та соціального захисту працівників. Через зростання цін і тарифів на життєво необхідні продукти та послуги, більшість родин області суттєво відчули погіршення життєвого рівня.

Падіння реальної заробітної плати працівників області у 2015 році склало 22,3%, ще 2,3% працівників, які відпрацювали понад 50% фонду робочого часу, отримують заробітну плату менше мінімального розміру.

Значна частина працівників вимушені працювати без оформлення трудових договорів, а значить без профспілкового, правового і соціального захисту. Триваюча "тінізація" економіки веде до того, що значна частина заробітної плати виплачується у "конвертах", не проводиться відрахування податків у третини працездатного населення області.

Зростають борги з виплати заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску.

За даними моніторингу станом на 1 квітня 2016 року загальна сума боргу по розрахункам з працівниками склала 189 млн. грн., зі сплати ЄСВ – 350,2 млн. грн., страхових внесків до Пенсійного фонду України – 190,5 млн. грн.

В умовах, що не відповідають нормам з охорони праці, працює кожен третій працівник, зменшилися асигнування на охорону праці.

Майже відсутнє фінансування заходів з охорони праці в бюджетних організаціях і це при тому, що ніхто не знімає з них відповідальність за забезпечення безпеки праці.

Ліквідовано санаторно-курортне лікування, дитяче оздоровлення, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв та інших закладів за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, що негативно відобразилися на здоров’ї працівників та членів їх родин.

Об'єднання профспілок Харківської області, членські та первинні профспілкові організації спрямовують зусилля на посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та гарантій працівників галузі, зміцнення єдності профспілкового руху; забезпечення конструктивного соціального діалогу з владою та роботодавцями.

Членськими та первинними профспілковими організаціями здійснюється громадський контроль за додержанням законодавства про працю. У 2015 році проведено понад 650 перевірок, більшість порушень було усунуто шляхом переговорів з роботодавцями. Направлено 460 подань на адресу керівників підприємств, установ та організацій, до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо усунення виявлених порушень.

Посилилась робота з надання членам профспілок юридичної допомоги шляхом консультацій, роз’яснень та складання позовних заяв і інших процесуальних документів. Таку  допомогу одержали близько 10 тис. осіб.

Особливої уваги потребує проведення громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства, який передбачено ст. 259 КЗпП України, ст. 21 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» та контролю за виконанням колективних договорів і угод.

Профактивом області взято участь в акціях протесту в Києві, підтримані акції протесту ряду галузевих профспілок. Вимоги профспілкової сторони були передані до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, проте реакція на звернення відсутня.

Враховуючи вищевикладене,

РАДА Об'єднання профспілок Харківської області ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Узяти до відома інформацію про поточну ситуацію та дії профспілок області із захисту соціально-економічних та трудових прав членів профспілок в умовах різкого погіршення рівня життя членів профспілок.

2. Вважати основним завданням профспілок всіх рівнів консолідацію зусиль щодо захисту соціально-економічних прав і гарантій трудящих, збереження робочих місць, гідної оплати і безпечних умов праці, виконання Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року.

3. Визнати неприпустимими і антисоціальними дії Кабінету Міністрів України щодо заморожування основних державних соціальних стандартів і гарантій, значного обмеження соціальних прав громадян, гарантованих Конституцією України, зниження реальної заробітної плати, скорочення робочих місць, підвищення цін і тарифів.

4. Співпрацювати з роботодавцями та спрямовувати зусилля на активне стимулювання внутрішнього попиту, використання внутрішньої кооперації як основи економічного зростання.

4. Схвалити звернення до Президента України, прем’єр-міністра України, роботодавців щодо права працівників на гідну працю (додаються).

5. ОПХО, членським та первинним профспілковим організаціям:

- посилити персональну відповідальність кожного профспілкового лідера за ефективне виконання своїх Статутних обов'язків, дотримуватись принципів солідарності в діях на захист прав та інтересів членів профспілок;

- вживати заходів щодо виконання норм та зобов’язань Територіальної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними представницькими органами сторін роботодавців та профспілок Харківської області на 2016–2018 роки;

- забезпечити тісну співпрацю з народними депутатами України від Харківської області, депутатами обласних, районних і міських рад з метою недопущення прийняття антисоціальних законів і нормативних актів;

- не допускати скорочення охоплення працюючих колективно-договірним регулюванням трудових відносин, погіршення рівня їх соціального захисту, зниження вимогливості до роботодавців, які не виконують зобов'язання колективних договорів, Генеральної, галузевих, територіальних угод;

- продовжувати взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування, контролюючими організаціями, роботодавцями  щодо усунення та недопущення порушень трудового законодавства;

- активізувати роботу з навчання молодіжного профспілкового активу з питань ведення переговорів, правового орієнтування, соціального захисту працівників;

- сприяти проведенню дитячої оздоровчої кампанії влітку 2016 року.

6. Членським та первинним профспілковим організаціям:

- посилити проведення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість, умови та охорону праці працюючих, особливо на період обмеження перевірок державними наглядовими органами; застосовувати норми ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ст. 45 КЗпП України щодо розірвання контракту з керівником за недотримання вимог трудового законодавства;

- забезпечити об’єктивність та своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- розглядати на засіданнях колегіальних органів питання соціально-економічного стану в галузі та заходи щодо поліпшення стану працівників;

- не допускати приховування нещасних випадків на виробництві від обліку та розслідування, необґрунтованого обвинувачування самого постраждалого;

7. Первинним профспілковим організаціям:

- поліпшити систему інформування членів профспілки і найманих працівників про позицію і дії профспілок усіх рівнів щодо захисту соціально-економічних прав і гарантій трудящих;

- вживати заходів щодо підвищення трудової, виробничої і технологічної дисципліни, покращення психоемоційного клімату в колективах;

- підвищити контроль за забезпеченням працюючих засобами індивідуального та колективного захисту, передбачати ці норми у колективних договорах;

- контролювати створення і забезпечення належних умов праці та відпочинку членів профспілок.

8. ОПХО, членським організаціям:

- забезпечити надання членам профспілки правової допомоги, здійснення представництва та захист їх прав та інтересів при розгляді трудових спорів;

- поновити систему надання консультацій з трудового законодавства безпосередньо на підприємствах, установах та організаціях;

- сприяти підвищенню кваліфікації профспілкового активу з питань застосування трудового законодавства спільно з Головним управлінням Держпраці у Харківській області та фондами соціального страхування;

- надавати юридичну, практичну, методологічну допомогу первинним профспілковим організаціям.

9. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Виконком ОПХО.

Голова Об’єднання профспілок

Харківської області                                                                     С.А. Тесленко

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.