Підсумки роботи Об’єднання профспілок Харківської області з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року Печать

Об’єднання профспілок Харківської області, його членські організації провели активну роботу з організації оздоровчої кампанії «Літо-2018» для дітей Харківщини. Цю діяльність здійснювали через систему колективних договорів адміністрацій і профспілок підприємств, організацій та установ.

 

Під час підготовки та проведення літнього оздоровчого сезону 2018 р. Об’єднання профспілок Харківської області стало координаційним центром з вирішення багатьох проблем, пов’язаних з організацією роботи з оздоровлення та відпочинку дітей: вирішення кадрових питань - спеціалістів різного профілю для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надання консультативної допомоги в підготовці ДЗОВ до літньої оздоровчої кампанії та протягом оздоровчого сезону, консультації батькам з усіх питань, пов’язаних з умовами дитячого оздоровлення та ін. Проблеми, що виникали, оперативно вирішувались.

З метою посилення уваги профспілкових організацій, трудових колективів, керівників підприємств, організацій та установ Об’єднання профспілок Харківської області провело огляд роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей і підлітків, улітку 2018 року. Контролем за якістю його проведення займалась постійна комісія Ради ОПХО з питань культурно-масової, спортивної роботи й оздоровлення, завданнями якої було: відвідування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які функціонують за організаційної та фінансової підтримки профспілок, аналіз цього процесу та реагування на недоліки. За результатами оздоровчої кампанії відбулося підбиття підсумків.

 

 

Аналіз поданих членськими організаціями звітів засвідчив, що велику роботу з організації літньої оздоровчої кампанії та створення гідних умов для оздоровлення та відпочинку значної кількості дітей провели обласні профспілкові організації працiвникiв АПК, нафтової та газової промисловості України, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення.Завдяки організаційним діям профспілок оздоровчими заходами були охоплені діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти - сироти, а також талановиті діти.

Не залишилися поза увагою діти із зони АТО. У дитячих оздоровницях Харківщини («Золотий колос», «Зелена гірка» та ін.) оздоровлено понад 300 дітей із зони АТО. У дитячому позаміському закладі «Федівець», який за ініціативою керівництва ДП «ХМЗ «ФЕД» функціонує як реабілітаційний центр для учасників АТО, влітку 2018 року було оздоровлено 84 дитини Донецької та Луганської області.

Первинні профспілкові організації закладів культури і мистецтва Харкова провели велику роботу з організації виїзних вистав у дитячі табори не тільки Харківської, але й Луганської області.

 

Первинні профспілкові організації закладів культури і мистецтва Харкова провели велику роботу з організації виїзних вистав у дитячі табори не тільки Харківської, але й Луганської області.

Всього влітку 2018 року за організаційної та фінансової підтримки профспілок Харківської області заходами оздоровлення та відпочинку охоплено 25,24 тис. дітей: у власному регіоні – 15,87 тис. дітей, за її межами – 9,37 тис. дітей. 

На засіданні Виконкому ОПХО, підбиваючи підсумки, було відмічено, що літня оздоровча кампанія 2018 року, як і минулого року, проходила в складних умовах відсутності дієвих заходів стимулювання власників позаміських дитячих закладів оздоровлення і відпочинку щодо їх якісного функціонування під час літньої оздоровчої кампанії. Ускладнилося забезпечення дитячих оздоровниць медичними працівниками. Другий рік відсутня система у забезпеченні охорони дитячих закладів працівниками Національної поліції. Але усі показники літньої оздоровчої кампанії 2018 року демонструють, що ця робота була проведена на відповідному рівні, а саме:

-        продовжилась практика оздоровлення дітей Харківської області в курортних зонах Чорного, Азовського морів та на Заході України;

-        збережена мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ), які функціонують за організаційної та фінансової підтримки профспілок Харківської області;

-        усі ДЗОВ Харківської області відпрацювали без випадків, пов’язаних із загрозою здоров’ю і життю дітей і працівників;

-        усі діти були забезпечені високоякісним медичним обслуговуванням, а у разі потреби – санаторним лікуванням;

-        незважаючи на підвищення цін на продукти, у ДЗОВ було організовано високоякісне харчування згідно нормативів;

-        виховна робота у ДЗОВ мала характер творчого пошуку, будувалась на інноваційних педагогічних методиках, що засвідчують методичні розробки та звіти ДЗОВ;

-        організаторами дитячого оздоровлення вирішені усі проблеми, які виникали протягом оздоровчої кампанії.

Проведений огляд на кращу організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей сприяв зацікавленості щодо покращення цієї діяльності не тільки з боку профспілкових комітетів і працівників ДЗОВ, але й з боку адміністрацій підприємств, організацій та установ – власників ДЗОВ.

Матвійчук С.О., головний спеціаліст відділу оргмасової роботи

Об’єднання профспілок Харківської області

       

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.