ПОРЯДОК обрання голови профкому на звітно-виборних зборах (конференції) Печать

ПОРЯДОК

обрання голови профкому на звітно-виборних зборах (конференції)

I. Розгляд питання про обрання голови профкому починається з оголошення головуючим довідки щодо кандидатур, висунутих структурними підрозділами, їхні прізвища, імена, по батькові, посади.

Кандидатури можуть бути висунуті учасниками зборів (конференції) безпосередньо на засіданні, а також шляхом самовисунення.

Після цього приймається рішення про припинення висунення кандидатур
(підведення риски).

2. Кожному з претендентів, оголошених головуючим та висунутих у ході зборів (конференції), надається, за алфавітом, слово для виступу та час для запитань і відповідей.

Претендент має право на заключне слово. У виступі чи в заключному слові він або дає згоду на включення його до списку для голосування, або заявляє про самовідвід. Самовідвід може бути заявленим також на початку виступу або після закінчення виступів кандидатів.

Самовідвід приймається без обговорення й голосування. Відводи, які надійшли від учасників зборів (конференції), ставляться на голосування.

3. Після закінчення виступів усіх претендентів на посаду голови всі ці кандидатури включаються до списку для голосування, який затверджується зборами (конференцією).

Після цього проводиться голосування щодо визначення форми обрання голови (таємне або відкрите голосування).

4. У разі прийняття рішення про обрання голови відкритим голосуванням, головуючий на засіданні оголошує за алфавітом прізвища, імена та по батькові кандидатів і ставить кожну кандидатуру на голосування („за”, „проти”, „утрималось”).

5. У разі прийняття рішення про таємне голосування з виборів голови до бюлетенів вносяться, за алфавітом, прізвища, зазначені у затвердженому списку. Форму бюлетеня для таємного голосування встановлює лічильна комісія.

6. Таємне голосування та визначення його результатів проводиться згідно з Типовою інструкцією про проведення виборів профспілкових органів.

Обраним на посаду голови вважається кандидат, за якого проголосувала більшість членів профспілки (делегатів), присутніх на зборах (конференції).

7. У разі, коли жоден із кандидатів не набрав більшості (50% + 1 голос), проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

Якщо один із кандидатів знімає свою кандидатуру, то до списку для голосування включається наступна за кількістю набраних голосів кандидатура.

8. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться по ньому.

9. Якщо і після повторного голосування голову профкому не буде обрано, збори (конференція) приймають рішення про повторні вибори, які проводяться відповідно до процедури, визначеної у цьому Порядку. У такому випадку порядок висунення кандидатур на посаду голови профкому визначається зборами (конференцією).

10. На підставі протоколу лічильної комісії збори (конференція) за результатами голосування приймають постанову про обрання голови профкому.

Зразок

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії

звітно-виборних профспілкових зборів (конференції)

____________________________________________________________________________

___________________________                                       ______________________________

(місце проведення)                                                            (дата проведення)
Присутні члени лічильної комісії:

1._____________

2._____________

3.____________

4. ____________

5.____________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії.

1- СЛУХАЛИ: Про вибори голови лічильної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ: Головою лічильної комісії обрати ____________________________
2. СЛУХАЛИ: Про вибори секретаря лічильної комісії.
ПОСТАНОВИЛИ: Секретарем лічильної комісії обрати __________________________
Голова лічильної комісії: ______________                        ___________

(прізвище, ініціали)                           (підпис)

Секретар лічильної комісії:         _______       _______
Члени лічильної комісії:              ______         ______

________     _________

Зразок

ПРОТОКОЛ №2

засідання лічильної комісії звітно-виборних профспілкових

зборів про результати таємного голосування по виборах

профспілкового комітету

______________________________________________________________________________

______________________                                                         __________________________

(місце проведення)                                                                       (дата проведення)
Присутні:
Голова лічильної комісії_________________________

Секретар __________________

Члени комісії: ___________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах профспілкового комітету.

На обліку в первинній організації профспілки перебуває ____ членів профспілки.

Присутні на зборах ___ членів профспілки.

У список для таємного голосування по виборах профкому внесені кандидатури:

1.__________

2.___________

3. __________

4. __________

5. ___________

Видано бюлетенів для таємного голосування _______

При розкритті виборчої скриньки виявлено _____бюлетенів.

Недійсних ____ бюлетенів.

При підрахунку голосів встановлені результати:

1. _____ за ___, проти ___

2. _______ за _____, проти ___

3. _______ за ___, проти ___

4. _____ за ___, проти ___

5. ______ за ___, проти ___

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1.__________

2._________

Таким чином, згідно із Статутом профспілки до складу профспілкового комітету обрані:

1. ________________

2.

3.___________

4.__________

5._______________

Голова лічильної комісії: _________________ ___________

(прізвище, ініціали)                              (підпис)

Секретар лічильної комісії:         _____ ______

Члени лічильної комісії:              _______      ______

_______     _______

Зразок

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії звітно-виборної профспілкової

конференції про результати таємного голосування

по виборах профспілкового комітету

______________________________________________________________________________

_________________________                                                  ________________________

(місце проведення)                                                                 (дата проведення)
Присутні:
Голова лічильної комісії______________________

Секретар _________________________________

Члени комісії: _____________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах профспілкового комітету.

На конференцію обрано __ делегатів.

Присутні на конференції ___ делегатів.

У список для таємного голосування по виборах профкому внесені кандидатури:

1. ___________

2. ___________

3. __________

4. ___________

Видано бюлетенів для таємного голосування _______

При розкритті виборчої скриньки виявлено ____бюлетенів.

Недійсних _____ бюлетенів.

При підрахунку голосів встановлені результати:

1. ______ за ___, проти ___

2. ______ за ___, проти ___

3. ______ за ___, проти ___

4. ______ за ___, проти ___

5. ______ за ___, проти ___

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1. ____________

2. ____________

Таким чином, згідно із Статутом профспілки до складу профспілкового комітету обрані:

1.___________

2.___________

3.__________

4.___________

5.___________

Голова лічильної комісії: ______________                               ____________

(прізвище, ініціали)                               (підпис)

Секретар лічильної комісії:         _______       ______

Члени лічильної комісії:              _______       ______

________     _______

Зразок

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії звітно-виборних зборів

про результати таємного голосування по виборах

голови профспілкового комітету

______________________________________________________________________________

_______________________                                                       _____________________

(місце проведення)                                                                  (дата проведення)
Присутні:

Голова лічильної комісії _______________

Секретар комісії ____________________

Члени лічильпої комісії: ________________

СЛУХАЛИ: Про   результати   таємного   голосування   по   виборах   голови профспілкового комітету.

На обліку в первинній профспілковій організації перебуває _ членів профспілки.
Присутні на зборах __ членів профспілки.

У списки для таємного голосування по виборах голови профспілкового комітету внесені кандидатури:

1. ____________

2. __________________

3. __________________

Видано бюлетенів для таємного голосування ____

При розкритті виборчої скриньки виявлено ____ бюлетенів.

Недійсних бюлетенів _____

При підрахунку голосів встановлені результати:

1 . ______ за ___ , проти ____

2. ______ за ___ , проти _____

3. ____________ за ___ , проти ____

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1. ________

2. _________

Таким чином, згідно із Статутом профспілки головою профспілкового комітету обраний ______________________

Голова лічильної комісії: ______________                      ____________

(прізвище, ініціали)                      (підпис)

Секретар лічильної комісії:         ________ ______

Члени лічильної комісії:              _______     ______

________    ______

Зразок

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії звітно-виборної конференції

про результати таємного голосування по виборах голови

профспілкового комітету

______________________________________________________________________________

_____________________                                                                  __________________

(місце проведення)                                                                          (дата проведення)
Присутні:
Голова лічильної комісії _____________

Секретар комісії _____________________

Члени лічильної комісії: _________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах голови профспілкового комітету.

На конференцію обрано _ делегатів.

Присутні на конференції_ делегатів.

У списки для таємного голосування по виборах голови профспілкового комітету внесені кандидатури:

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

Видано бюлетенів для таємного голосування ____.

При розкритті виборчої скриньки виявлено ____ бюлетенів.

Недійсних бюлетенів ____ .

При підрахунку голосів встановлені результати:

1. ______ за ___ , проти ____

2. ______ за ___ , проти ____

3. ______ за ___ , проти ____

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1. _________

Таким чином, згідно із Статутом профспілки головою профспілкового комітету обраний _______________________

Голова лічильної комісії: ________________                 _________________

(прізвище, ініціали)                          (підпис)

Секретар лічильної комісії:         _______       ______

Члени лічильної комісії:              _______       ______

Зразок

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії звітно-виборних профспілкових

зборів про результати таємного голосування по виборах

ревізійної комісії профспілкової організації

______________________________________________________________________________

______________________                                                        _____________________

(місце проведення)                                                                        (дата проведення)
Присутні: __________________
Голова лічильної комісії _________________
Секретар комісії_______________________

Члени лічильної комісії: ___________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах ревізійної комісії профспілкової організації.

На обліку в первинній профспілковій організації перебуває _ членів профспілки.

Присутні на зборах __ членів профспілки.

В списки для таємного голосування по виборах ревізійної комісії внесені кандидатури:

1. ____________

2.____________

3.____________

Видано бюлетенів для таємного голосування ____.

При розкритті виборчої скриньки виявлено ____ бюлетенів.

Недійсних бюлетенів ____.

При підрахунку голосів виявлені результати:

1. ______ за ___, проти ____

2. ______ за ___, проти ____

3. ______ за ___, проти ____

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1._________

2.__________

Таким чином, згідно із Статутом профспілки, до складу ревізійної комісії обрані:

1. __________

2.___________

3.___________

Голова лічильної комісії: ______________                                       ________

(прізвище, ініціали)                                  (підпис)

Секретар лічильної комісії:         ______         ______
Члени лічильної комісії:              _______        ______

Зразок

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії звітно-виборної профспілкової

конференції про результати таємного голосування по виборах ревізійної комісії профспілкової організації

_____________________________________________________________________________

___________________                                                                       ________________

(місце проведення)                                                                        (дата проведення)
Присутні: ___________________
Голова лічильної комісії __________________
Секретар комісії ________________________

Члени лічильної комісії: ______________________________________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах ревізійної комісії профспілкової організації.

На конференцію обрано __ делегатів.

Присутні на конференції__ делегатів.

В списки для таємного голосування по виборах ревізійної комісії внесені кандидатури:

1. __________

2. __________

3.___________

Видано бюлетенів для таємного голосування _______.

При розкритті виборчої скриньки виявлено ____ бюлетенів.

Недійсних бюлетенів ____.

При підрахунку голосів виявлені результати:

1. ______ за ___, проти ____

2. ______ за ___, проти ____

3. ______ за ___, ІІроти ____

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1. _______________

2._______________

Таким чином, згідно із Статутом профспілки, до складу ревізійної комісії обрані:

1._______________

2. _______________

3. _______________

Голова лічильної комісії: __________                                         ___________

(прізвище, ініціали)                                   (підпис)

Секретар лічильної комісії:         ______                                     ______

Члени лічильної комісії:              ______                                     ______

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.