Правова база для притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про працю Печать

Правова база для притягнення до відповідальності

посадових осіб за порушення законодавства про працю

Порушення

Відповідальність

Нормативний акт

Дисциплінарна відповідальність

 

Винні дії керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

 

Звільнення

 

п. 11 ст. 41 КЗпП

Матеріальна відповідальність

Невиплата з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строки

Організація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку

ст. 116, ст. 117 КЗпП

Несвоєчасна виплата зарплати понад один місяць (з вини керівника підприємства), що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством

Керівник підприємства відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі нарахованої компенсації та в сумі внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсації

ч.1 п.9 ст. 134 КЗпП

Адміністративна відповідальність

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю (у т. ч. непроведення індексації зарплати працівників, ненарахування та невиплата компенсації у випадку затримки зарплати)

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 15 до 50 нмдг 1 (від 255 до 850 грн.)

ст. 41 КпАП

Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строк

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн.)

ст. 411 КпАП

Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

ст. 412 КпАП,

 

Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.)

ст. 413 КпАП

Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів

Штраф на посадових осіб підприємств від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн.)

ст. 1886 КпАП

Кримінальна відповідальність

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок

Виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

ст. 170 КК

Грубе порушення угоди про працю службовою особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років 

ч.1 ст. 173 КК

Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства

Штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

ч.1 ст. 175 КК

Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.) або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років2

ч.2 ст. 175 КК

Звільнення

Порушення законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) за вказаних причин власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації.

Або оскаржити рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) до суду у двотижневий строк з дня отримання рішення. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) не виконано і не оскаржено у зазначений строк, виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) у цей же строк може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації.  

ч.1 ст. 45 КЗпП

 

 

 

 

 

 

 

ч.2 ст. 45 КЗпП

 

 

 

 

 

 

ч.3 ст. 45 КЗпП

 

 

1 - у практичній роботі застосовується розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  - 17 грн. (відповідно до Указу Президента № 762/96 від 25.08.96)

 

2 - Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам (ч. 3 ст. 175 КК).

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.