Робота з охороной праці Печать

 


 

 

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

від__________


АТ131775. РАНЕТ, E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Код ЄДРПОу 00014479

На №_________


12.06.2008 р. на 06/01-26/1139


 Про рішення Постійної комісії
Ради ФПУ від 04.06.2008 р.


Керівникам членських

організацій ФПУ

Членам Постійної комісії Ради ФПУ з питань охорони праці та здоров'я


 

 

 

4 червня 2008 року на виїзному засіданні Постійної комісії Ради ФПУ з питань охорони праці та здоров'я розглянуто досвід роботи профспілкових організацій Харківської області з питань безпеки, гігієни праці та організації навчання профспілкових кадрів, а також проект Методичних рекомендацій щодо навчання представників профспілок з охорони праці різних рівнів.

За підсумками обговорення цих питань прийнято рішення за № К-7-1 і №К-7-2, які надсилаються Вам для використання в роботі
(додаються).

Додаток: на 5 арк.

. Казаріна


Заступник голова Постійної комісії Ради ФПУ з питань охорони праці та здоров'я


 

 

Миленький 278-02-77

Додаток

до Рішення Постійної комісії

Ради ФПУ з питань охорони праці і

здоров’я

від 04.06.2008 р. № К-7-1

 

ДОВІДКА

відділу охорони праці і здоров’я Об’єднання профспілок Харківської

області „Про досвід роботи профспілкових організацій Харківської

області щодо вирішення питань безпеки, гігієни праці та організації

навчання профспілкових кадрів”

 

Об’єднання профспілок Харківської області, обласні галузеві та первинні профспілкові організації проводять значну роботу з питань безпеки, гігієни праці, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, організації навчання профспілкових кадрів.

З 2001 року в регіоні укладаються 3-сторонні дворічні регіональні угоди між Харківською облдержадміністрацією, Харківськими обласними організаціями роботодавців та профспілковими об’єднаннями області, що дає змогу вирішувати низку важливих питань з охорони праці. Активізувалася робота щодо ліквідації аварійних об’єктів, виведення із житлових будинків та закладів соціальної сфери котелень, які працюють на газовому паливі, забезпечення фінансування на охорону праці не менш, ніж встановлено законом. В цілому по області в 2007 році витрачено на охорону праці 314 гривень на одного працюючого, а в ДП „Харківський машинобудівний завод „ФЕД”, ВАТ „Світло шахтаря”, ВАТ „Харківгаз”,  ДП „Харківський авторемонтний завод 110” та інших від 700 до 2 тисяч гривень.

На 1.01.2008 року в області проведено атестацію 96% робочих місць за умовами праці.

Виробничий травматизм знижено з 947 випадків у 2000 році до 649 випадків в 2007 році.

На 2008-2010 роки вперше укладено аналогічну Угоду між виконавчим комітетом Харківської міської ради, Харківськими обласними організаціями роботодавців та Об’єднанням профспілок Харківської області. При цьому виконавчий комітет Харківської міської ради взяв на себе зобов’язання  включити до бюджету міста витрати на охорону праці окремим рядком в розмірі не менше 0,2% від фонду оплати праці бюджетних установ,  забезпечити спецхарчуванням працівників зі шкідливими умовами праці, які утримуються за рахунок бюджету, та вжити заходи щодо фінансування проведення атестації їх робочих місць. Голову Об’єднання профспілок Харківської області Тесленка С.А. введено до складу колегії облдержадміністрації та виконавчого комітету Харківської міської ради, що дає можливість оперативно доводити проблеми трудових колективів до органів місцевої влади.

Одним з пріоритетних напрямків в роботі профспілки вважають контроль за якісною розробкою та своєчасною реалізацією колективних договорів, якими охоплено майже 99,1% працюючих. Кожний колективний договір включає конкретні комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Питання охорони праці систематично вивчаються та обговорюються на засіданнях колегіальних профспілкових органів. Тільки у 2007 році розглянуто 76 таких питань, в тому числі на засіданнях виконкому ОПХО було розглянуто протягом року 8 питань.

Профспілкові організації приділяють велику увагу узагальненню та  розповсюдженню позитивного досвіду роботи первинних профспілкових організацій. Так, ОПХО вивчено та розповсюджено в регіоні досвід роботи адміністрації та профспілкового комітету державного підприємства МОУ „Харківський автомобільний ремонтний завод 110”, питання розглянуто на засіданні виконкому. На підприємстві розроблено дієздатні план соціально-економічного розвитку, колективний договір,  якими передбачено введення нових технологій, енергозберігаючі заходи, в тому числі: плазмове різання металу, сучасна технологія очищення деталей від шумовини та іржі, оснащені ефективною вентиляцією малярні комплекси, зварювальні ділянки, виготовлено устаткування для брикетування відходів виробництва, проведено заміну металевих віконних плетінь на дерев’яні з подвійним заскленням з метою теплозбереження, в цехах та дільницях встановлено мінікотельні. Підприємство підтримує високу культуру виробництва. Повністю вирішено всі соціальні питання: спецхарчування, спецодяг, санітарно-побутові приміщення – 100%. У колективному договорі передбачені зобов’язання не тільки адміністрації і профкомітету, але й всіх посадових осіб і простих працівників. Рішенням виконкому ОПХО нагороджено Почесними грамотами керівник підприємства Павленко В.О. та голова профкому  Вдовиченко Н.С.

Заслуговує уваги позитивний  досвід роботи з питань охорони праці адміністрації та профкому Державного науково-виробничого підприємства „Об’єднання Комунар” (генеральний директор Сабадош Л.Ю., голова  профкому Ковальов О.О.).

Щорічно витрачається на утримання об’єктів соціальної сфери більше 4 млн. гривень. Організована нова форма трудових відносин „Трудове суперництво”, за результатами підсумків виплачується відповідна премія.

На підприємстві діє Система управління охороною праці з розробкою пакету відповідних документів.

Кожний працівників бере безпосередню участь у вирішенні питань безпеки праці на своєму робочому місці.

На охорону праці витрачається щорічно до тисячі гривень на кожного працівника. Проведено атестацію 100% робочих місць, всі працівники забезпечені спецодягом.

Також варто відзначити позитивну роботу з охорони праці профкому Зміївської теплоелектростанції, де введено й активно діє система адміністративно-громадського контролю з охорони праці, повністю вирішено питання навчання працівників всіх рівнів з охорони праці, 100% забезпеченість спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, спецхарчуванням, повністю проведено атестацію робочих місць. Кожного місяця провадяться розширені засідання профспілкового комітету, на яких розглядаються підсумки оперативного контрою з охорони праці. Протягом останніх п’яти років на підприємстві не було випадків виробничого травматизму.

ОПХО узагальнено і розповсюджено досвід роботи у вирішенні з питань охорони праці обласної профорганізації працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, яка будує свою роботу на  принципах організуючої моделі профорганізації: лідери профспілки стимулюють і залучають членів профспілки до вирішення проблем шляхом колективних дій; обласна профспілка має вільний доступ до інформації по всіх питаннях профспілкової роботи і відкриті канали зв’язку для членів профспілки. Організоване навчання профактиву під гаслом „Міцна профспілка – шлях до демократичного суспільства” з застосуванням сучасних методів, за допомогою центру солідарності Фінляндії розвиває та формує навички і здібності членів профспілки для захисту своїх інтересів, підготовлено 80  модераторів, які володіють навичками і методами активного залучення слухачів у процесі навчання.

З 2007 року в районах області провадяться зустрічі профспілок з органами місцевої влади та роботодавцями з питань реалізації 3-х сторонньої Угоди. Такі зустрічі вже відбулися в Чугуївському, Валківському, Дергачівському районах, в червні поточного року запланована нарада в Лозівському районі.

Систематично проводяться виїзні семінари-наради ОПХО та членських профспілкових організацій безпосередньо на підприємствах області. Такі семінари відбулися на таких підприємствах, як: ВАТ „Стома”, ДНВП „Об’єднання Комунар”, ВАТ „Харківміськгаз”, ДКП „Харківкомуночиствод”, кондитерській фабриці „Харків’янка”, Харківській філії ВАТ „Укртелеком” з одночасним ознайомленням з досвідом роботи цих підприємств.

Велика увага приділяється питанням навчання технічної інспекції праці, представників профспілок з охорони праці, профактиву. Ця робота проводиться спільно з Харківським соціально-економічним інститутом, організовано постійно діючий семінар з цих питань спільно з Регіональним учбово-методичним Центром охорони праці. За 2007 рік пройшли навчання понад півтори тисячі чоловік.

Особлива увага приділяється зміцненню служб охорони праці на підприємствах галузі. Щорічно проводяться огляди-конкурси з питань охорони праці. За підсумками 2007 року призові місця посіли ДКП „Харківкомуночиствод” (директор Корінько І.В., голова профкому Гейда М.С.), Державне комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №2 (начальник Іванов Д.Я., голова профкому Треволгіна Л.А.) та комунальне підприємство „Міськелектротранс” (директор Ткаченко А.П., голова профкому Дідіньов В.Д.).

Узагальнено також досвід роботи з питань охорони праці профкому Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (голова Погорілов М.В.), комісії з охорони праці Державного підприємства „Харківський машинобудівний завод „ФЕД” (голова профкому Тиндик В.Т., голова комісії з охорони праці Абдулін Ю.Ш.).

Об’єднанням профспілок Харківської області укладено Угоду з Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у Харківській області про взаємодію з питань профілактики небезпечних та шкідливих виробничих факторів, травматизму та професійної захворюваності. У відповідності з цією Угодою в жовтні 2007 року проведено Круглий стіл з проблем охорони праці, в якому взяли участь представники облдержадміністрації, об’єднань роботодавців, Теруправління Держгірпромнагляду, обласної та міської СЕС, Науково-дослідного інституту гігієни праці та профзахворювань, членських профорганізацій ОПХО та профкомів підприємств. Вироблено відповідні рекомендації, які направлено на місця для реалізації.

Головний технічний інспектор праці ОПХО Денисова Є.М. очолює спеціальну комісію з питань вирішення спорів при Управлінні ВД ФССНВУ. Тільки у минулому році цією комісією розглянуто і вирішено позитивно 162 справи про призначення страхових виплат потерпілим на виробництві працівникам і членам сімей загиблих, що виключило необхідність розгляду цих справ у судах.

В діяльності профспілкових організацій Харківської області значна увага приділяється оперативній роботі щодо захисту прав і інтересів членів профспілок. На адресу роботодавців та органів з розгляду трудових спорів надіслано тільки за останні півтори роки 230 подань та заключень головного технічного (технічного) інспекторів праці щодо порушень законодавства з охорони праці. За участі представників ОПХО в судах розглянуто 89 справ, більшість з яких вирішено позитивно. На особистому прийомі розглянуто 5802 справи, в тому числі з питань розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, відшкодування шкоди – 1730 чоловік, з медичних питань – 686 чоловік.

Профспілкові організації Харківської області взяли активну участь у заходах в рамках 2007 року – Року боротьби профспілок з приховуванням нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, а також у заходах з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

 

 

Відділ охорони праці

і здоров’я ОПХО

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.